Publications

Total found: 128 records
Konvička M., Beneš J., Čížek O., Fric Z., Hůla V. (2006) Záchranné programy pro denní motýly: novinky z roku 2005 Sborník příspěvků ze semináře ‘Budou žít s námi’?, 3.-4. 11. 2005 (eds. P. Nová, T. Petrusková, J. Uhlíková) 37-46.
Konvička M., Fric Z., Beneš J. (2006) Butterfly extinctions in European states: Do socioeconomic conditions matter more than physical geography? Global Ecol. Biogeography 15: 82-92.
Kadlec T., Jarošík V., Beneš J., Konvička M. (2005) Butterflies in reserves within the city of Prague - diversity changes during three decades. XIV European Congress of Lepidopterology, Rome 12-17 September 2005 34.
Konvička M., Beneš J. (2005) Stav a změny biodiverzity denních motýlů. Indikátory změny biodiverizty. (D. Vačkář, ed.)Akademia, Praha 116-126.
Konvička M., Beneš J., Čížek L. (2005) Ohrožený hmyz nelesních stanovišť: ochrana a management Sagittaria, Olomouc
Konvička M., Beneš J., Čížek O. (2005) Too many deer in an abandoned coppice - the story Milovicky wood, once the richest site in the Czech Republic. Butterfly Conservation 5th International Symposium, Southampton University 8th-10th April 2005. p.21.
Konvička M., Beneš J., Fric Z. (2005) Declines and extinctions of butterflies in Europe - geographic patterns Butterfly Conservation 5th International Symposium, Southompton University 8th-10th April 2005. p.38.
Konvička M., Beneš J., Storch D. (2005) Butterflies and birds in a landscape - biotope associations of two model groups. XIV European Congress of Lepidopterology, Rome 12-17 September 2005 21.
Konvička M., Čížek O., Filipová L., Fric Z., Beneš J., Krupka M., Zámečník J., Dočkalová Z. (2005) For whom the bells toll: Demography of the last population of the butterfly Euphydryas maturna in the Czech Republic. Biologia 60: 551-557.
Konvička M., Fric Z., Beneš J., Čížek O., Zámečník J. (2005) Descend towards unimodality: butterfly loss in Czechia changes a major macroecological pattern. In: Kühn E., Feldmann R., Thomas J.A. & Settele J. [Eds.]: Studies on the Ecology and Conservation of Butterflies in Europe. Vol. 1: General Concepts and Case Pensoft, Sofia
Vrabec V., Laštůvka Z., Beneš J., Šumpich J., Konvička M., Fric Z., Hrnčíř J., Matouš J., Marek S., Kuras T., Hůla V., Heřman P. (2005) Lepidoptera (Motýli). pp. 172-237. In Farkač J., Král D., Škorpík M. (eds.): Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Bezobratlí. [List of threatened species in the Czech Republic. Invertebrates.] Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha.
Konvička M., Beneš J., Fric Z., Čížek O. (2004) Natura 2000 a denní motýli. Ochrana přírody 59: 179-183.
Konvička M., Beneš J., Sádlo J. (2004) Poznámky k managementu stanovišť a ochrana živočichů. In: Háková A., Klaudisová A., Sádlo J. (eds.) Zásady péče o nelesní biotopy v rámci soustavy Natura 2000. PLANETA 33-35.
Konvička M., Čížek L., Beneš J. (2004) Ohrožený hmyz nížinných lesů: ochrana a management. Sagittaria, Olomouc 79 pp.
Beneš J., Kepka P., Konvička M. (2003) Limestone Quarries as Refuges for European Xerophilous Butterflies Conservation Biology 17: 1058-1069.
Beneš J., Konvička M., Vrabec V., Zámečník J. (2003) Do the sibling species of small whites, Leptidea sinapis and L. reali (Lepidoptera, Pieridae) differ in habitat preferences? Biologia 58: 943-951.
Čížek O., Bakešová A., Kuras T., Beneš J., Konvička M. (2003) Vacant niche in alpine habitat: the case of an introduced population of the butterfly Erebia epiphron in the Krkonoše Mountains. Acta Oecologica 24: 15-23.
Konvička M., Beneš J. (2003) Jak v lomech, včetně činných, chránit motýly, četně ohrožených. Minerální Suroviny/Surowce Mineralne 5: 10-17.
Konvička M., Maradová M., Beneš J., Fric Z., Kepka P. (2003) Uphill shifts in distribution of butterflies in the Czech Republic: effects of changing climate detected on a regional scale. Global Ecol. Biogeography 12: 403-410.
Kuras T., Beneš J., Fric Z., Konvička M. (2003) Dispersal patterns of endemic alpine butterflies with contrasting population structures: Erebia epiphron and E. sudetica. Population Ecology 45: 115-123.

CONTACT

Biology Centre CAS
Institute of Entomology
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice

Staff search