Publications

Total found: 128 records
Spitzer L., Beneš J., Dandova J., Jaskova V., Konvička M. (2009) The Large Blue butterfly, Phengaris [Maculinea] arion, as a conservation umbrella on a landscape scale: the case of the Czech Carpathians. Ecological Indicators 9: 1056-1053.
Spitzer L., Beneš J., Konvička M. (2009) Oviposition of the Niobe fritillary (Argynnis niobe (LINNAEUS, 1758)) at submountain conditions in the Czech Carpathians (Lepidoptera, Nymphalidae). Nachrichten des Entomologischen Vereins Apollo 30: 165-168.
Spitzer L., Konvička O., Beneš J., Popelářová M., Konvička M. (2009) A failure of conservation payments: agrienvironmental and afforestation subsidies jointly destroying the biodiversity of Carpathian grasslands. 2nd European Congress of Conservation Biology, 1-5 September 2009, Prague. Book of Abstracts. 109.
Zapletal M., Beneš J., Fric Z., Konvička M. (2009) Ostrinia palustralis in the Czech Republic - even Microlepidoptera respond to warming climate. Zoologické dny Praha 2010, Sborník abstraktů z konference 11-12. února 2010, J. Bryja & P. Zasadil eds. 244.
Kadlec T., Beneš J., Jarošík V., Konvička M. (2008) Revisiting urban refuges: changes of butterfly and burnet fauna in Prague reserves over three decades. Landscape Urban Plan. 85: 1-11.
Konvička M., Beneš J. (2008) Monitoring naturových motýlů - novinky a problémy z posledních let. Ochrana přírody 63: 16-20.
Konvička M., Beneš J., Čížek O., Kopecek F., Konvička O., Vitaz L. (2008) How too much care kills species: Grassland reserves, agri-environmental schemes and extinction of Colias myrmidone butterfly from its former stronghold J. Insect Conserv. 12: 519-525.
Konvička M., Kuras T., Beneš J., Čížek O., Schmitt T. (2008) Endemičtí okáči vysokých Sudet: Vliv změn klimatu a hospodaření na populace vysokohorských motýlů. Vesmír 87: 516-521.
Konvička M., Novák J., Beneš J., Fric Z., Bradley J., Keil P., Hrček J., Chobot K., Marhoul P. (2008) The last population of the Woodland Brown butterfly (Lopinga achine) in the Czech Republic: habitat use, demography and site management J. Insect Conserv. 12: 549–561.
Spitzer L., Beneš J. (2008) Intenzívní mapování motýlů (Lepidoptera) na území CHKO Beskydy v období 2006-2007. aštůvka Z., Šefrová H.(eds). III. Lepidopterologické kolokvium. Program, sborník referátů a abstraktů. AF MZLU v Brně, 24. ledna 2008. 34.
Spitzer L., Konvička M., Beneš J., Tropek R., Tuf I., Tufová J. (2008) Does closure of traditionally managed open woodlands threaten epigeic invertebrates? Effects of coppicing and high deer densities. Biological Conservation 141: 827-837.
Spitzer L., Konvička M., Beneš J., Tropek R., Tuf I., Tufová J. (2008) Dopady změn lesního a vliv oborového chovu zvěře na epigeické členovce. In: Bryja J., Nedvěd O., Sedláček F., Zukal J. (eds.), Zoologické dny České Budějovice 2008, Sborník abstraktů z konference 14.-15. února 2008. 187.
Tropek R., Spitzer L., Konvička M., Beneš J. (2008) Effects of traditional coppicing and game keeping in European lowland forests on epigeic spiders. 24th European Congress of Arachnology. 25.-29. August 2008 in Bern, Switzerland 139.
Fric Z., Konvička M., Novák J., Beneš J. (2007) Eutrophication of forest floor and declines of the Woodland brown butterfly (Lopinga achine). Fauna Pannonica 2007, Symposium on Conservation and Genesis of the Fauna of the Carpathian Basin. Kecskemét, Hungary. 29 November – 1 December 2007 Abstracts 28.
Konvička M., Čížek L., Hauck D., Beneš J. (2007) Recipe for genocide: recent state of Natura 2000 sites in Czech part of Pannonian region. FAUNA PANNONICA 2007 Symposium on Conservation and Genesis of the Fauna of the Carpathian Basin Kecskemét, Hungary 29 November – 1 December 2007 37.
Konvička M., Schmitt T., Beneš J. (2007) What factors limit the habitat selection by alpine relic butterflies? Genus Erebia in Sudetan Mts. (Czech Republic and Poland) Phylogeography and conservation of postglacial relicts. Conference held in Luxembourgh, October 18-20, 2007 48-49.
Spitzer L., Tropek R., Konvička M., Beneš J., Tuf I., Tufová J. (2007) Effects of traditional coppicing and game density on epigeic fauna. In: Feldmeyer-Christe E. Monitoring the effectiveness of nature conservation Abstracts. Birmensdorf, Swiss Federal Institute for Forest, Snow and Landscape Research WSL
Beneš J., Čížek O., Dovala J., Konvička M. (2006) Intensive game keeping, coppicing and butterflies: The story of Milovicky Wood, Czech Republic. Forest Ecology and Management 237: 353–365.
Beneš J., Konvička M. (2006) Denní motýli v národních maloploškách: první poznatky z celostátní inventarizace. Ochrana přírody 61: 145-150.
Freese A., Beneš J., Bolz R., Čížek O., Dolek M., Geyer A., Gros P., Konvička M., Liegl A., Stettmer C. (2006) Habitat use of the endangered butterfly Euphydryas maturna and forestry in Central Europe. Anim. Conserv. 9: 388–397.

CONTACT

Biology Centre CAS
Institute of Entomology
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice

Staff search