Publications

Total found: 132 records
Tropek R. (2013) Průzkum pavouků (Araneae) národní přírodní rezervace Čertova stěna-Luč Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích. Přírodní vědy 53: 136-145.
Tropek R., Bartoš M., Padyšáková E., Janeček Š. (2013) Interference competition between sunbirds and carpenter bees for the nectar of Hypoestes aristata. African Zoology 48: 392-394.
DOI: 10.3377/004.048.0222
Tropek R., Černá I., Straka J., Čížek O., Konvička M. (2013) Is coal combustion the last chance for vanishing insects of inland drift sand dunes in Europe? Biological Conservation 162: 60-64.
DOI: 10.1016/j.biocon.2013.03.027
Tropek R., Hejda M., Kadlec T., Spitzer L. (2013) Local and landscape factors affecting communities of plants and diurnal Lepidoptera in black coal spoil heaps: Implications for restoration management. Ecological Engineering 57: 252-260.
DOI: 10.1016/j.ecoleng.2013.04.024
Tropek R., Janšta P., Leština D. (2013) Acraea wigginsi occidentalis (Bethune-Baker, 1926), a new butterfly for Nigeria, with remarks on its habitat and known distribution (Lepidoptera: Nymphalidae). SHILAP Revista de Lepidopterología 41: 163-165.
Tropek R., Kočárek P. (2013) Faunistic records from the Czech Republic – Orthoptera: Gryllidae. Klapalekiana 49: 226.
Bartoš M., Janeček Š., Padyšáková E., Patáčová E., Altman J., Pešata M., Kantorová J., Tropek R. (2012) Nectar properties of the sunbird-pollinated plant Impatiens sakeriana: a comparison with six other co-flowering species. South African Journal of Botany 78: 63-74.
DOI: 10.1016/j.sajb.2011.05.015
Čížek O., Zámečník J., Tropek R., Kočárek P., Konvička M. (2012) Diversification of mowing regime increases arthropods diversity in species-poor cultural hay meadows. Journal of Insect Conservation 16: 215-226.
DOI: 10.1007/s10841-011-9407-6
Kadlec T., Tropek R., Konvička M. (2012) Timed surveys and transect walks as comparable methods for monitoring butterflies in small plots. Journal of Insect Conservation 16: 275-280.
DOI: 10.1007/s10841-011-9414-7
Tropek R. (2012) Can periodically drained ponds have any potential for terrestrial arthropods conservation? A pilot survey of spiders. Polish Journal of Ecology 60: 635-639.
Tropek R. (2012) Průzkum pavouků (Araneae) evropsky významné lokality Maňovický rybník. Survey of spiders (Araneae) of the Maňovický rybník pond – Site of Community Importance Erica 19: 101-108.
Tropek R., Kadlec T., Beneš J. (2012) Denní motýli In: Tropek R., Řehounek J. (eds): Bezobratlí postindustriálních stanovišť: Význam, ochrana a management, ENTÚ BC AV ČR & Calla, České Budějovice, pp. 21-33.
Tropek R., Kadlec T., Hejda M., Kočárek P., Skuhrovec J., Malenovský I., Vodka S., Spitzer L., Baňař P., Konvička M. (2012) Technical reclamations are wasting the conservation potential of post-mining sites. A case study of black coal spoil dumps. Ecological Engineering 43: 13-18.
DOI: 10.1016/j.ecoleng.2011.10.010
Tropek R., Prach K. (2012) Mining and post-industrial sites. In: Jongepierová I., Pešout P., Jongepier J., Prach K. (eds): Ecological Restoration in the Czech Republic, AOPK ČR, Praha, pp. 89-93.
Tropek R., Prach K. (2012) Místa narušená těžbou. In: Jongepierová I., Pešout P., Jongepier J., Prach K. (eds): Ekologická obnova v České republice, AOPK ČR, Praha, pp. 89-93.
Tropek R., Řehounek J. (2012) Bezobratlí postindustriálních stanovišť – shrnutí In: Tropek R., Řehounek J. (eds): Bezobratlí postindustriálních stanovišť: Význam, ochrana a management. ENTÚ BC AV ČR & Calla, České Budějovice, pp. 129-139.
Tropek R., Řehounek J. (2012) Bezobratlí postindustriálních stanovišť: Význam, ochrana a management. ENTÚ BC AV ČR & Calla, České Budějovice, 147 pp.
Tropek R., Řezáč M. (2012) Pavouci In: Tropek R., Řehounek J. (eds): Bezobratlí postindustriálních stanovišť: Význam, ochrana a management. ENTÚ BC AV ČR & Calla, České Budějovice, pp. 117-127.
Čížek O., Tropek R., Kadlec T., Šamata J. (2011) Strusko-popílkové odkaliště jako klíčová lokalita pro přežití kriticky ohroženého okáče metlicového v Poohří. In: Bryja J., Řehák Z., Zukal J. (Eds.): Zoologické dny Brno 2011. Sborník abstraktů 47-48.
Janeček Š., Patáčová E., Bartoš M., Padyšáková E., Spitzer L., Tropek R. (2011) Hovering sunbirds in the Old World: occasional behaviour or evolutionary trend? Oikos 120: 178–183.
DOI: 10.1111/j.1600-0706.2010.18612.x

CONTACT

Biology Centre CAS
Institute of Entomology
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice

Staff search