Publications

<<...23456...>>Go to page: Submit
Total found: 285 records
Tesařová M., Fric Z., Veselý P., Konvička M., Fuchs R. (2013) European checkerspots (Melitaeini: Lepidoptera, Nymphalidae) are not aposematic – the point of view of great tits (Parus major). Ecological Entomology 38: 155-163.
DOI: 10.1111/een.12001
Tropek R., Černá I., Straka J., Čížek O., Konvička M. (2013) Is coal combustion the last chance for vanishing insects of inland drift sand dunes in Europe? Biological Conservation 162: 60-64.
DOI: 10.1016/j.biocon.2013.03.027
Zapletal M., Fric Z., Beneš J., Konvička M. (2013) Expanze zavíječe bahenního Ostrinia palustralis v České republice (Lepidoptera: Pyralidae). Expansion of the pyralid moth Ostrinia palustralis in the Czech Republic (Lepidoptera: Pyralidae). Klapalekiana 49: 95-105.
Zima J., Leština D., Konvička M. (2013) Characterization of ten polymorphic microsatellite markers for an endangered butterfly Argynnis niobe and their cross-species utility in the closely related species A. adippe (Lepidoptera: Nymphalidae). European Journal of Entomology 110: 383-387.
Bartoňová A., Konvička M., Beneš J. (2012) EU-protected butterflies Phengaris nausithous and Phengaris teleius: situation in the Czech Republic. Wallis DeVries M., Wynhoff I., Van Swaay C. (Eds.): Future of Butterflies In Europe III. Book of abstracts. 29-31 March 2012. Wageningen, Netherlands: poster
Bartoňová A., Vlašánek P., Konvička M., Marec F. (2012) Ekologie a určení pohlaví larválních stádií jasoně dymnivkového. In: Bryja J., Albrechtová J., Tkadlec E. (Eds.): Zoologické dny Olomouc 2012. Sborník abstraktů z konference 9.-10. února 2012: poster
Bartoňová A., Vlašánek P., Konvička M., Marec F. (2012) Microhabitat Selection and Sex Determination in Parnassius Mnemosyne larvae. In: Wallis DeVries M., Wynhoff I., Van Swaay C. (Eds.): Future of Butterflies In Europe III. Book of abstracts. 29-31 March 2012. Wageningen, Netherlands: poster
Čížek O., Zámečník J., Tropek R., Kočárek P., Konvička M. (2012) Diversification of mowing regime increases arthropods diversity in species-poor cultural hay meadows. Journal of Insect Conservation 16: 215-226.
DOI: 10.1007/s10841-011-9407-6
Kadlec T., Tropek R., Konvička M. (2012) Timed surveys and transect walks as comparable methods for monitoring butterflies in small plots. Journal of Insect Conservation 16: 275-280.
DOI: 10.1007/s10841-011-9414-7
Kodandaramaiah U., Konvička M., Tammaru T., Wahlberg N., Gotthard K. (2012) Phylogeography of the threatened butterfly, the woodland brown Lopinga achine (Nymphalidae: Satyrinae): implications for conservation. Journal of Insect Conservation 16: 305-313.
DOI: 10.1007/s10841-012-9465-4
Konvička M. (2012) Postindustriální stanoviště z pohledu ekologické vědy a ochrany přírody In: Tropek R., Řehounek J. (eds): Bezobratlí postindustriálních stanovišť: Význam, ochrana a management. ENTÚ BC AV ČR & Calla, České Budějovice, pp. 11-19.
Konvička M., Leština D., Kepka P., Spitzer L., Jungová R., Zima J. (2012) Proměny podhorské krajiny a motýli o přirozeně nízkých densitách: populační genetika perleťovců rodu Argynnis v Karpatech. Zoologické dny Olomouc 2012
Konvička M., Zimmermann K., Klímová M., Hůla V., Fric Z. (2012) Inverse link between density and dispersal distance in butterflies: field evidence from six co-occurring species. Population Ecology 54: 91-101.
DOI: 10.1007/s10144-011-0277-2
Leština D., Konvička M., Zima J., Jungová R., Zimmermann K., Beneš J., Tropek R., Fric Z., Kepka P., Spitzer L. (2012) Studying endangered species occurring in low population densities: Argynnis butterflies in Czech Carpathians. Future of Butterflies in Europe III, Wageningen, NL
Novotný D., Konvička M., Fric Z. (2012) Can brief marking campaigns provide reliable dispersal estimates? A Nickerl's Fritillary (Melitaea aurelia, Lepidoptera: Nymphalidae) case study Entomologica Fennica 23: 155-164.
Pavlíková A., Konvička M. (2012) An ecological classification of Central European macromoths: habitat associations and conservation status returned from life history attributes. Journal of Insect Conservation 16: 187-206.
DOI: 10.1007/s10841-011-9405-8
Slámová I., Konvička M. (2012) Naši velehorští okáči Krkonoše - Jizerské hory 2012: (7) 4-8.
Slámová I., Vrba P., Konvička M. (2012) Příběh vzácného motýla, který se stal na Šumavě obyčejným aneb co k životu potřebuje perleťovec mokřadní Šumava 2012: 16-17.
Šlancarová J., Bednářová B., Beneš J., Konvička M. (2012) How life history affects threat status: Requirements of two Onobrychis-feeding lycaenid butterflies, Polyommatus damon and Polyommatus thersites, in the Czech Republic Biologia 67: 1175-1185.
DOI: 10.2478/s11756-012-0109-7
Spitzer L., Leština D., Zima J., Jungová R., Zimmermann K., Beneš J., Tropek R., Fric Z., Kepka P., Konvička M. (2012) Endangered Species Living in Low Population Densities: Argynnis Butterflies in Czech Carpathians 9th European Dry Grassland Meeting, Prespa, Greece
<<...23456...>>Go to page: Submit

CONTACT

Biology Centre CAS
Institute of Entomology
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice

Staff search