Publications

<<...23456...>>Go to page: Submit
Total found: 253 records
Soldán T., Dresler M., Putz M., Maradová M. (2003) Timing of emergence and flight behavior of Oligoneuriella rhenana (Imhoff, 1852) (Ephemeroptera, Oligoneuriidae) at the Malše River (Novohradské Mountains, Czech Republic). In: Biodiversity and Environmental Conditions of the Novohradské hory Mts. II., Papáček M. (ed.), Jihočeská univerzita a Entomologický ústav AV ČR, 2003, České Budějovice, pp. 133-138.
Soldán T., Yang J. (2003) Mayflies (Ephemeroptera) of Taiwan: Species composition, taxonomic shifts, distribution and biogeographical analysis. In: Research Update on Ephemeroptera and Plecoptera, 10th International Conference on Ephemeroptera and 14th International Symposium on Plecoptera, 5-11 August, 2001, Perugia, Italy, pp. 413-420.
Vrba J., Fott J., Kopáček J., Soldán T., Veselý J. (2003) Sto třicet let výzkumu šumavských jezer. Živa 51: 25-29.
Vrba J., Kopáček J., Fott J., Kohout L., Nedbalová L., Pražáková M., Soldán T., Schaumburg J. (2003) Long-term studies (1871-2000) on acidification and recovery of lakes in the Bohemian Forest (central Europe). Sci. Total Environ. 310: 73-85.
Zahrádková S., Dušek L., Němejcová D., Mergl A., Soldán T. (2003) Ephemeroptera; environmentální profily druhů, rodů a čeledí. Acta Facult. Ecol. (Zvolen) 10: 179-182.
Zahrádková S., Kokeš J., Němejcová D., Hodovský J., Brabec K., Dušek L., Zahrádka J., Soldán T. (2003) Systém Perla. Acta Facult. Ecol. (Zvolen) 10: 316.
Soldán T. (2002) Recent area changes of some Central European mayflies (Ephemeroptera) in relation to recovery of running waters environment. In: Abstracts, 7th European Congress of Entomology, 10-13 October, 2002, Thessaloniki, Greece.
Soldán T., Landa V. (2002) Diversity of mayflies (Ephemeroptera) of the Novohradské Mountains: A review of recent knowledge. In: Sborník z konference Biodiversita a přírodní podmínky Novohradkých hor, 10-11 January, 2002, České Budějovice, Czech Republik, pp. 199-204.
Soldán T., Špaček J. (2002) Diversity of stoneflies (Plecoptera) of the Novohradské Mountains: A review of recent knowledge. In: Sborník z konference Biodiverzita a přírodní podmínky Novohradských hor, 10-11 January 2002, České Budějovice, Czech Republic, pp. 205-209.
Soldán T., Yang J. (2002) Diversity of mayflies (Ephemeroptera) of Taiwan: A biogeographical analysis. In: Program and Abstracts, Czech Republic - Taiwan New Entomological Techniques Cooperation and Development Symposium, 25-28 November 2002, České Budějovice,Česká Republika, p. 27.
Zahrádková S., Dušek L., Vojtíšková D., Soldán T. (2002) Importance of determination at the species, genus and family level to study environmental profiles of some Central European Ephemeroptera and Plecoptera. In: Abstracts, 7th European Congress of Entomology,10-13 October, 2002, Thessaloniki, Greece.
Zelený J., Novák K., Soldán T. (2002) Diversity of some aquatic insects groups (Odonata, Trichoptera, Megaloptera) of the Novohradské Mountains: A review of recent knowledge In: Papáček M., (ed.): Biodiverzita a přírodní podmínky Novohadských hor. Sborník příspěvků z konference, January 10-11,2002, České Budějovice, Czech republic: 211-217
Godunko R. J., Soldán T. (2001) Lectotype fixation and male imago distinguishing characters of Rhithrogena gorganica (Ephemeroptera: Heptageniidae). Klapalekiana 37: 1210-6100.
Soldán T. (2001) Biodiversity of mayflies (Ephemeroptera) in the Krkonoše mountains: a historical and present status overview. Opera Corcontica 36: 43-49.
Soldán T. (2001) Proposal of detailed official planning of biological textbook for 6-year middle school in Japan: some notes to the arrangement, themes and chapters selected. In: International New-Year workshop on making biological textbook fornew 6 years middle school (13-18y) system in Japan, January 10-12, 2001, Mofoyama-cho and Kochi, Japan, p. 34.
Soldán T. (2001) Current knowledge on the order Ephemeroptera: present state and future perspectives. In: Program and Abstract Book "XIV International Symposium on Plecoptera", August 5-11, 2001, Perudia, Italy, pp. 32-33.
Soldán T. (2001) Status of the systematic knowledge and priorities in Ephemeroptera studies: the oriental region. Kluwer Acad. Plen. Publ., pp. 53-66.
Soldán T., Putz M. (2001) Karyotypes of some Central European mayflies (Ephemeroptera) and their contribution to phylogeny of the order. Acta Soc. Zool. Bohem 64: 437-445.
Soldán T., Yang Y. (2001) Diversity of mayflies (Ephemeroptera) of Taiwan: a biogeographical analysis. In: Program and Abstract Book "XIV International Symposium on Plecoptera", August 5-11, 2001, Perugia, Italy, pp. 91-92.
Soldán T., Zahrádková S., Landa V. (2001) Dlouhodobé změny diverzity vodního hmyzu (Ephemeroptera, Plecoptera, Trichoptera) v regulovaném segmentu řeky Křemelné (Šumava, ČR). In: J. Mánek (ed.) Sborník z konference "Aktuality šumavského výzkumu", April 2-4, 2001, Srní, Czech Republic. Abstract pp. 168-177.
<<...23456...>>Go to page: Submit

CONTACT

Biology Centre CAS
Institute of Entomology
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice

Staff search