Publications

Total found: 7586 records
Hodek I. (1957) The larval food consumption of Coccinella 7-punctata L. Zool. listy 6: 3-11.
Landa V. (1957) Morfologicko-ekologická studie druhu Brachycercus harrisella Curt. (Ephemeroptera). [A morphological and ecological study of Brachycercus harisella Curt. (Ephemeroptera)]. Čas. Čs. spol. entomol. 54: 363-368.
Landa V. (1957) Příspěvek k rozšíření, systematice, vývoji a ekologii druhu Habrophlebia fusca (Curt.) a Habrophlebia lauta McLachl. [A contribution to distribution, systematics, development and ecology of Habrophlebia fusca (Curt.) and Habrophlebia lauta (McLachl.)]. Čas. Čs. spol. entomol. 54: 148-156.
Skuhravý V., Novák K., Starý P. (1957) Entomofauna jetele a její vývoj [Entomofauna of the red-clover and its development]. Trans. Czechosl. Acad. Sci., Ser. Math. Nat. Sci. 69: 1-82.
Starý P. (1957) On the braconid genus Zele Curtis of Czechoslovakia [Notes on the Braconidae of Czechoslovakia, III]. Acta Soc. ent. Čechoslov. 54: 1-7.
Starý P. (1957) Notes on the Braconidae (Hym.) of Czechoslovakia. IV, Part l. Acta Soc. ent. Čechoslov. 54: 277-292.
Starý P. (1957) Notes on the synonymy of Heterogamus excavatus Telenga, 1941“ and „Heterogamus (Jirunia) farmakena Maláč, 1941“. Acta Soc. ent. Čechoslov. 54: 293-295.
Hodek I. (1956) The influence of Aphis sambuci L. as prey of the ladybird beetle Coccinella septempunctata L. Acta Soc. Zool. bohemoslov. 20: 62-74.
Holman J. (1956) The nephrocyte cells in aphids Čas.Čs.Spol.ent.(Acta Soc.ent.Čechoslov.) 55: 58-66.
Landa V., Novák K., Skuhravý V. (1956) Příspěvek k boji proti ponravám chrousta obecného (Melolontha melolontha L.) na zemědělsky obdělávaných plochách. Zool. listy 2: 125-134.
Landa V., Novák K., Skuhravý V. (1956) Účinky aerosolů na chrousty. [The effects of aerosols on Maybugs]. Sb. Čes. Akad. Zem. věd 6: 551-564.
Starý P. (1956) Notes on the Braconidae of Czechoslovakia.II. Acta Musei Silesiae, Opava, A, 5: 47-48.
Starý P. (1956) Notes on the genus Vipio (Hym., Braconidae) in Czechoslovakia. Acta Musei Silesiae, Opava, A, 5: 73-81.
Starý P. (1956) O životě lumčíků (Bionomie Perilitus coccinellae Schrk.) [On the biology of the braconid wasps, bionomics of Perilitus coccinellae Schrk.]. Vesmír 35: 315-316.
Hrdý I. (1955) Vlivy HCH a DDT na samice chrousta (Melolontha melolontha L.) Influence of HCH (BHC) and DDT on the Female Cockchafer (Melolontha melolontha L.). Věstník Čs. spol. zool., 19: 331-353.
Landa V. (1955) Ephemeroptera, Plecoptera, Odonata. In: Kratochvíl J.: Soustava a jména živočichu. NČSAV.
Landa V., Novák K., Skuhravý V., Hrdý I. (1955) Příspěvek k bionomii imag chrousta obecného (Melolontha melolontha L.). Zool. entomol. listy 2: 135-144.
Landa V. (1954) K výskytu severských druhu jepic v Československu. [To the distribution of northern species of mayflies in Czechoslovakia]. Čas. Čs. spol. entomol. 51: 225-236.
Landa V. (1954) Ephemeroptera. In: Hrbáček J.: Jak a proč sbírat hmyz. Praha, NČSAV, 77-85.
Landa V. (1954) Plecoptera. In: Hrbáček J.: Jak a proč sbírat hmyz. Praha, NČSAV, 77-85.

CONTACT

Biology Centre CAS
Institute of Entomology
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice

Staff search