Publications

<<...366367368369370>>>Go to page: Submit
Total found: 7399 records
Hodek I. (1956) The influence of Aphis sambuci L. as prey of the ladybird beetle Coccinella septempunctata L. Acta Soc. Zool. bohemoslov. 20: 62-74.
Holman J. (1956) The nephrocyte cells in aphids Čas.Čs.Spol.ent.(Acta Soc.ent.Čechoslov.) 55: 58-66.
Landa V., Novák K., Skuhravý V. (1956) Příspěvek k boji proti ponravám chrousta obecného (Melolontha melolontha L.) na zemědělsky obdělávaných plochách. Zool. listy 2: 125-134.
Landa V., Novák K., Skuhravý V. (1956) Účinky aerosolů na chrousty. [The effects of aerosols on Maybugs]. Sb. Čes. Akad. Zem. věd 6: 551-564.
Starý P. (1956) Notes on the Braconidae of Czechoslovakia.II. Acta Musei Silesiae, Opava, A, 5: 47-48.
Starý P. (1956) Notes on the genus Vipio (Hym., Braconidae) in Czechoslovakia. Acta Musei Silesiae, Opava, A, 5: 73-81.
Starý P. (1956) O životě lumčíků (Bionomie Perilitus coccinellae Schrk.) [On the biology of the braconid wasps, bionomics of Perilitus coccinellae Schrk.]. Vesmír 35: 315-316.
Hrdý I. (1955) Vlivy HCH a DDT na samice chrousta (Melolontha melolontha L.) Influence of HCH (BHC) and DDT on the Female Cockchafer (Melolontha melolontha L.). Věstník Čs. spol. zool., 19: 331-353.
Landa V. (1955) Ephemeroptera, Plecoptera, Odonata. In: Kratochvíl J.: Soustava a jména živočichu. NČSAV.
Landa V., Novák K., Skuhravý V., Hrdý I. (1955) Příspěvek k bionomii imag chrousta obecného (Melolontha melolontha L.). Zool. entomol. listy 2: 135-144.
Landa V. (1954) K výskytu severských druhu jepic v Československu. [To the distribution of northern species of mayflies in Czechoslovakia]. Čas. Čs. spol. entomol. 51: 225-236.
Landa V. (1954) Ephemeroptera. In: Hrbáček J.: Jak a proč sbírat hmyz. Praha, NČSAV, 77-85.
Landa V. (1954) Plecoptera. In: Hrbáček J.: Jak a proč sbírat hmyz. Praha, NČSAV, 77-85.
Landa V., Novák K., Skuhravý V. (1952) Účinky insekticidů DDT a HCH na imaga chroustů v laboratoři. Zool. entomol. listy 3: 171-177.
Landa V. (1949) Svlékání tracheálního systému larev a nymf jepic. [Moulting of the tracheal system of ephemerid larvae and nymphs]. Čas. Čs. spol.entomol. 48: 1-10.
Landa V. (1949) Příspěvek k otázce gynandromorphismu u jepic. [A contribution to the question of gynandromorphism in mayflies]. Věstník Čs. spol. zool. 13: 272-279.
Landa V. (1948) Contributions to the anatomy of Ephemerids larvae. I. Topography and anatomy of tracheal system. Věstník Čs. spol.zool. 12: 25-82.
Landa V. (1946) Zajímavé rozdíly v rozšíření jepic v potocích pražského okolí. [Interesting differences in distribution of mayflies in streams of the vicinity of Prague]. Věda přírodní 1: 2-8.
Landa V. (1945) České jepice (Ephemeroptera) Baetis pumilus, rhodani, bioculatus et spec. [The Czech mayflies (Ephemeroptera) Baetis pumilus, rhodani, bioculatus et spec.]. Čas. Čs. spol. ent. 42: 132-141.
<<...366367368369370>>>Go to page: Submit

CONTACT

Biology Centre CAS
Institute of Entomology
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice

Staff search