Publications

<<...345346347348349>>>Go to page: Submit
Total found: 6974 records
Starý P. (1956) Notes on the genus Vipio (Hym., Braconidae) in Czechoslovakia. Acta Musei Silesiae, Opava, A, 5: 73-81.
Starý P. (1956) O životě lumčíků (Bionomie Perilitus coccinellae Schrk.) [On the biology of the braconid wasps, bionomics of Perilitus coccinellae Schrk.]. Vesmír 35: 315-316.
Hrdý I. (1955) Vlivy HCH a DDT na samice chrousta (Melolontha melolontha L.) Influence of HCH (BHC) and DDT on the Female Cockchafer (Melolontha melolontha L.). Věstník Čs. spol. zool., 19: 331-353.
Landa V. (1955) Ephemeroptera, Plecoptera, Odonata. In: Kratochvíl J.: Soustava a jména živočichu. NČSAV.
Landa V., Novák K., Skuhravý V., Hrdý I. (1955) Příspěvek k bionomii imag chrousta obecného (Melolontha melolontha L.). Zool. entomol. listy 2: 135-144.
Landa V. (1954) K výskytu severských druhu jepic v Československu. [To the distribution of northern species of mayflies in Czechoslovakia]. Čas. Čs. spol. entomol. 51: 225-236.
Landa V. (1954) Ephemeroptera. In: Hrbáček J.: Jak a proč sbírat hmyz. Praha, NČSAV, 77-85.
Landa V. (1954) Plecoptera. In: Hrbáček J.: Jak a proč sbírat hmyz. Praha, NČSAV, 77-85.
Landa V., Novák K., Skuhravý V. (1952) Účinky insekticidů DDT a HCH na imaga chroustů v laboratoři. Zool. entomol. listy 3: 171-177.
Landa V. (1949) Svlékání tracheálního systému larev a nymf jepic. [Moulting of the tracheal system of ephemerid larvae and nymphs]. Čas. Čs. spol.entomol. 48: 1-10.
Landa V. (1949) Příspěvek k otázce gynandromorphismu u jepic. [A contribution to the question of gynandromorphism in mayflies]. Věstník Čs. spol. zool. 13: 272-279.
Landa V. (1948) Contributions to the anatomy of Ephemerids larvae. I. Topography and anatomy of tracheal system. Věstník Čs. spol.zool. 12: 25-82.
Landa V. (1946) Zajímavé rozdíly v rozšíření jepic v potocích pražského okolí. [Interesting differences in distribution of mayflies in streams of the vicinity of Prague]. Věda přírodní 1: 2-8.
Landa V. (1945) České jepice (Ephemeroptera) Baetis pumilus, rhodani, bioculatus et spec. [The Czech mayflies (Ephemeroptera) Baetis pumilus, rhodani, bioculatus et spec.]. Čas. Čs. spol. ent. 42: 132-141.
<<...345346347348349>>>Go to page: Submit

CONTACT

Biology Centre CAS
Institute of Entomology
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice

Staff search