Publications

<<12345...>>Go to page: Submit
Total found: 285 records
Šálek M., Kučera T., Zimmermann K., Bartůšková I., Plátek M., Grill S., Konvička M. (2015) Edges within farmland: Management implications of taxon specific species richness corelates. Basic and Applied Ecology 16: 714-725.
DOI: 10.1016/j.baae.2015.08.001
Šlancarová J., Vrba P., Plátek M., Zapletal M., Spitzer L., Konvička M. (2015) Co-occurrence of three Aristolochia-feeding Papilionids (Archon apollinus, Zerynthia polyxena and Zerynthia cerisy) in Greek Thrace. Journal of Natural History 49: 1825-1848.
DOI: 10.1080/00222933.2015.1006281
Tropek R., Tichý L., Prach K., Řehounek J., Bogusch P., Heneberg P., Chuman T., Jurek V., Konvička M., Lepšová A., Novák J., Stárka L., Zavadil V. (2015) Kamenolomy. In: Řehounek J. a kol. (eds.) Ekologická obnova území narušených těžbou nerostných surovin a průmyslovými deponiemi. Calla, České Budějovice p. 44-75.
Bartoňová A., Beneš J., Konvička M. (2014) Generalist-specialist continuum and life history traits of Central European butterflies (Lepidoptera) – are we missing a part of the picture? European Journal of Entomology 111: 543-553.
DOI: 10.14411/eje.2014.060
Klečková I., Konvička M., Klečka J. (2014) Thermoregulation and microhabitat use in mountain butterflies of the genus Erebia: importance of fine-scale habitat heterogeneity. Journal of Thermal Biology 41: 50-58.
DOI: 10.1016/j.jtherbio.2014.02.002
Konvička M., Mihaly C., Rákosy L., Beneš J., Schmitt T. (2014) Survival of cold-adapted species in isolated mountains: the population genetics of the Sudeten ringlet, Erebia sudetica sudetica, in Jeseník Mts., Czech Republic. Journal of Insect Conservation 18: 153-161.
DOI: 10.1007/s10841-014-9621-0
Leština D., Konvička M., Zima J., Spitzer L. (2014) Survivors from a Genetic Point of View – Retreat of a Continuous Population of Argynnis niobe has Left Castaways on Habitat Islands. Butterfly Conservation 7th International Symposium, Southampton, England
Leština D., Salz A., Fartmann T., Konvička M. (2014) Motýl podhorských pastvin přežívající na toxických půdách v industriální krajině – genetický pohled. Zoologické dny, Ostrava
Šlancarová J., Beneš J., Kristynek M., Kepka P., Konvička M. (2014) Does the surrounding landscape heterogeneity affect the butterflies of insular grassland reserves? A contrast between composition and configuration. Journal of Insect Conservation 18: 1-12.
DOI: 10.1007/s10841-013-9607-3
Vrba P., Dolek M., Nedvěd O., Zahradníčková H., Cerrato C., Konvička M. (2014) Overwintering of the boreal butterfly Colias palaeno in Central Europe CryoLetters 35: 247-254.
Vrba P., Nedvěd O., Konvička M. (2014) Contrasting supercooling ability in lowland and mountain European Colias butterflies. Journal of Entomological Science 49: 63-69.
Bartoňová A., Konvička M., Beneš J., Oušková V. (2013) Vztahy mezi funkčními vlastnostmi českých denních motýlů a jejich využití. In: Schlaghamerský J. (Ed) Ekologie 2013 – 4. konference České společnosti pro ekologii, Sborník abstraktů, Brno, 18. –20. 10. 2013. přednáška.
Beneš J., Spitzer L., Kepka P., Konvička M. (2013) Co přinesl transektový monitoring denních motýlů v České republice. Bryja, Řehák & Zukal (eds.): Zoologické dny, Brno 2013, sborník abstraktů z konference 7.-8. února 2013 p. 31-32.
Čížek O., Vrba P., Beneš J., Hrázský Z., Koptík J., Kučera T., Marhoul P., Zámečník J., Konvička M. (2013) Conservation Potential of Abandoned Military Areas Matches That of Established Reserves: Plants and Butterflies in the Czech Republic. PLoS ONE 8: e53124. 10.1371/journal.pone.0053124.
DOI: 10.1371/journal.pone.0053124
Jirků M., Konvička M., Čížek L., Šálek M., Robovský J., Dostál D. (2013) Návrat zubra do České republiky. Akademický bulletin AV ČR 2013: 28-31.
Leština D., Fric Z., Kepka P., Novotný D., Spitzer L., Tropek R., Zapletal M., Zima J., Zimmermann K., Konvička M. (2013) Dva přístupy ke studiu populační struktury ohrožených perleťovců Moravských Karpat – jaké jsou závěry pro ochranu přírody? VII. Lepidopterologické kolokvium, Olomouc
Sládeček F., Hrček J., Klimeš P., Konvička M. (2013) Interplay of succession and seasonality reflects resource utilization in an ephemeral habitat. Acta Oecologica 46: 17-24.
DOI: 10.1016/j.actao.2012.10.012,
Slámová I., Klečka J., Konvička M. (2013) Woodland and grassland mosaic from a butterfly perspective: habitat preferences of Erebia aethiops (Lepidoptera: Satyridae) Insect Conservation and Diversity 6: 243-254.
DOI: 10.1111/j.1752-4598.2012.00212.x
Slámová I., Vrba P., Konvička M. (2013) Variabilní doba larválního vývoje okáče rudopásného, *Erebia euryale*, v pohořích České republiky. In: VII. Lepidopterologické kolokvium. Sborník abstraktů z konference. Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, 24. ledna 2013, Olomouc, 44 s.
Šlancarová J., Bartoňová A., Zapletal M., Kotilínek M., Micevski N., Kati V., Beshkov S., Konvička M. (2013) Land Use Abandonment in Eastern Mediterranean – effects on butterfly communities. In: IALE European Congress 2013: Changing Mediterranean Landscapes. Book of abstracts. Manchester, United Kingdom. poster.
<<12345...>>Go to page: Submit

CONTACT

Biology Centre CAS
Institute of Entomology
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice

Staff search