Publications

Total found: 35 records
Klečka J. (2014) The role of a water bug, Sigara striata, in freshwater food webs. PeerJ 2: e389.
DOI: 10.7717/peerj.389
Klečka J. (2014) Modelling Size Structured Food Webs Using a Modified Niche Model with Two Predator Traits. PLoS One 9: e99355.
DOI: 10.1371/journal.pone.0099355
Klečka J., Boukal D. (2014) The effect of habitat structure on prey mortality depends on predator and prey microhabitat use. Oecologia 176: 183-191.
DOI: 10.1007/s00442-014-3007-6
Klečková I., Konvička M., Klečka J. (2014) Thermoregulation and microhabitat use in mountain butterflies of the genus Erebia: importance of fine-scale habitat heterogeneity. Journal of Thermal Biology 41: 50-58.
DOI: 10.1016/j.jtherbio.2014.02.002
Klečka J., Boukal D. (2013) Foraging and vulnerability traits modify predator-prey body mass allometry: freshwater macroinvertebrates as a case study. Journal of Animal Ecology 82: 1031-1041.
DOI: 10.1111/1365-2656.12078
Slámová I., Klečka J., Konvička M. (2013) Woodland and grassland mosaic from a butterfly perspective: habitat preferences of Erebia aethiops (Lepidoptera: Satyridae) Insect Conservation and Diversity 6: 243-254.
DOI: 10.1111/j.1752-4598.2012.00212.x
Klečka J., Boukal D. (2012) Who eats whom in a pool? A comparative study of prey selectivity by predatory aquatic insects PLoS ONE 7: e37741.
DOI: 10.1371/journal.pone.0037741
Klečka J., Boukal D. (2011) Lazy ecologist's guide to water beetle diversity: Which sampling methods are the best? Ecological Indicators 11: 500-508.
DOI: 10.1016/j.ecolind.2010.07.005
Slámová I., Klečka J. (2011) Termoregulace a způsob využití biotopu u chladnomilných motýlů: srovnávací analýza horských a nížinných druhů rodu Erebia In: Sborník abstraktů from Konference ČSPE, říjen 21-23, 2011, Kostelec nad Černými lesy, p. 63.
Slámová I., Klečka J., Konvička M. (2011) Diurnal behavior and habitat preferences of Erebia aethiops, an aberrant lowland species of a mountain butterfly clade. J. Insect Behav. 24: 230-246.
DOI: 10.1007/s10905-010-9250-8
Boukal D., Boukal M., Fikáček M., Hájek J., Klečka J., Skalický S., Šťastný J., Trávníček D. (2007) Katalog vodních brouků České republiky / Catalogue of water beetles of the Czech Republic. Klapalekiana 43: 1-289.
Klečka J. (2007) Vodní brouci (Coleoptera) a ploštice (Heteroptera) Velkého Hajského rybníka u Dubného.[Water beetles (Coleoptera) and bugs (Heteroptera) of the Velký Hajský rybník pond near Dubné (South Bohemia).] Sborník Jihočeského Muzea v Českých Budějovicích, Přírodní Vědy 47: 161-165.
Boukal D., Klečka J., Soldán T. (2006) Vodní hmyz řeky Malše v okolí Českých Budějovic. [Water insects of the Malše River in the environs of České Budějovice.] Sborník Jihočeského Muzea v Českých Budějovicích, Přírodní Vědy 46: 229-234.
Boháč J., Matějíček J., Klečka J. (2004) nálezy drabčíkovitých broukú (Coleoptera, Staphylinidae) v jižních Čechách. [Interesting records of staphylinid beetles (Coleoptera, Staphylinidae) from Southern Bohemia.] Sborník Jihočeského Muzea v Českých Budějovicích, Přírodní Vědy 44: 65-75.
Kletečka Z., Klečka J. (2003) Rozšíření Cerambyx cerdo L. (Coleoptera, Cerambycidae) v jižních Čechách. [Distribution of Cerambyx cerdo L. (Coleoptera: Cerambycidae) in South Bohemia.] Sborník Jihočeského Muzea v Českých Budějovicích, Přírodní Vědy 43: 71-78.

CONTACT

Biology Centre CAS
Institute of Entomology
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice

Staff search