Publications

Total found: 28 records
Havelka Z., Olšan P., Strejčková M., Bohatá A., Kříž P., Bartoš P., Čurn V., Špatenka P., Konopická J. (2017) Vliv plazmatu na klíčivost modelové houby Trichoderma virens. Úroda 65: 291-294.
Konopická J., Bohatá A., Zemek R., Čurn V. (2017) The effects of natural substrates and artificial media on the production of conidiospores and blastospores of entomopathogenic fungus Isaria fumosorosea, strain CCM 8367. Microbial and Nematode Control of Invertebrate Pests. 16th Meeting of the IOBC-WPRS Working Group, Tbilisi, Georgia, June 11-15, Programme and Abstract Book. 69.
Konopická J., Bohatá A., Zemek R., Čurn V. (2017) The effects of natural substrates and artificial media on the production of conidiospores and blastospores of entomopathogenic fungus Isaria fumosorosea, strain CCM 8367 Microbial and Nematode Control of Invertebrate Pests. IOBC/WPRS Bulletin 129: 58-64.
Konopická J., Zemek R., Bohatá A., Nermuť J., Mráček Z., Palevsky E., Čurn V. (2017) Možné využití entomopatogenních hub proti roztoči Rhizoglyphus robini (Acari: Acaridae). Úroda 65: 73-80.
Zemek R., Konopická J., Bohatá A., Horňák P., Jináček M. (2017) Výsevní substrát s entomopatogenní houbou Isaria fumosorosea kmene CCM 8367. Funkční vzorek 1-7.
Zemek R., Konopická J., Půža V., Bohatá A., Hussein H. M., Skoková Habuštová O. (2017) Microbial and nematode control of the Colorado potato beetle. Microbial and Nematode Control of Invertebrate Pests. 16th Meeting of the IOBC-WPRS Working Group, Tbilisi, Georgia, June 11-15, Programme and Abstract Book. 86.
Zemek R., Konopická J., Půža V., Bohatá A., Hussein H. M., Skoková Habuštová O. (2017) Microbial and nematode control of the Colorado potato beetle. Microbial and Nematode Control of Invertebrate Pests. IOBC/WPRS Bulletin 129: 157-161.
Konopická J., Bohatá Andrea, Vondruška J., Kročáková J., Olšan Pavel, Havelka Zbyněk, Bartos P., Kríž P., Čurn Vladislav, Špatenka P. (2016) Navýšení účinnosti entomopatogenní houby Metarhizium anisopliae na vybrané druhy hostitelů. Úroda 64: 245-248.

CONTACT

Biology Centre CAS
Institute of Entomology
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice

Staff search