Publications

<<...89101112...>>Go to page: Submit
Total found: 291 records
Tropek R., Kadlec T., Karešová P., Kočárek P., Malenovský I., Baňař P., Spitzer L., Tuf I., Tufová J., Konvička M. (2008) Technické rekultivace vápencových lomů v CHKO Český kras: léčíme jizvy krajiny, nebo ničíme její novou šanci? Tuf I.H., Kostkan V. (eds.), Výzkum v ochraně přírody, Sborník abstraktů z konference uspořádané 9.-12. září 2008 v Olomouci. 91.
Tropek R., Konvička M. (2008) Can quarries supplement rare xeric habitats in a piedmont region? Spiders of the Blansky les Mts., Czech Republic. Land Degradation and Development. 19: 104-114.
Tropek R., Spitzer L., Konvička M. (2008) Two groups of epigeic arthropods differ in colonising of piedmont quarries: the necessity of multi-taxa and life-history traits approaches in the monitoring studies. Community Ecology 9: 177-184.
Tropek R., Spitzer L., Konvička M., Beneš J. (2008) Effects of traditional coppicing and game keeping in European lowland forests on epigeic spiders. 24th European Congress of Arachnology. 25.-29. August 2008 in Bern, Switzerland 139.
Vlašánek P., Konvička M. (2008) Mění se párovací chování denních motýlů s fenologickým stavem populací? aštůvka Z., Šefrová H.(eds). III. Lepidopterologické kolokvium. Program, sborník referátů a abstraktů. AF MZLU v Brně, 24. ledna 2008. 36.
Zimmermann K., Konvička M., Fric Z., Hůla V., Vlašánek P., Zapletal M., Novotný D., Blažková P., Kopečková M., Jiskra P. (2008) Populace hnědáska chrastavcového (Euphydryas aurinia) v západních Čechách: Pokus o nejmasovější mark-recapture ve středoevropských dějinách. Laštůvka Z., Šefrová H.(eds). III. Lepidopterologické kolokvium. Program, sborník referátů a abstraktů. AF MZLU v Brně, 24. ledna 2008. 29.
Zimmermann K., Konvička M., Fric Z., Hůla V., Vlašánek P., Zapletal M., Novotný D., Blažková P., Kopečková M., Jiskra P. (2008) Populace hnědáska chrastavcového (Euphydryas aurinia) v Čechách: pokus o nejmasivnější mark-recapture ve středoevropských dějinách. In: Bryja J., Nedvěd O., Sedláček F., Zukal J. (eds.), Zoologické dny České Budějovice 2008, Sborník abstraktů z konference 14.-15. února 2008. 221.
Zimmermann K., Konvička M., Hůla V., Jiskra P., Kopečková M., Novotný D., Vlašánek P., Zapletal M., Fric Z. (2008) Dispersal abilities in marsh fritillary, Euphydryas aurinia (Lepidoptera: Nymphalidae): A large scale study. Proceedings ICE 2008, XXIII International Congress of Entomology, 6-12 July, 2008 2160.
Fric Z., Konvička M. (2007) Dispersal kernels of butterflies: power-law functions are invariant to marking frequency. Basic and Applied Ecology 8: 377-386.
Fric Z., Konvička M., Novák J., Beneš J. (2007) Eutrophication of forest floor and declines of the Woodland brown butterfly (Lopinga achine). Fauna Pannonica 2007, Symposium on Conservation and Genesis of the Fauna of the Carpathian Basin. Kecskemét, Hungary. 29 November – 1 December 2007 Abstracts 28.
Kadlec T., Vrba P., Kepka P., Konvička M. (2007) Delayed egg laying and Ne/N ration in a threatened butterfly, Chazara briseis L. Abstracts Book, 5th International Conference on the Biology of Butterflies, 2-7 July 2007, Rome. 129.
Konvička M., Čížek L., Hauck D., Beneš J. (2007) Recipe for genocide: recent state of Natura 2000 sites in Czech part of Pannonian region. FAUNA PANNONICA 2007 Symposium on Conservation and Genesis of the Fauna of the Carpathian Basin Kecskemét, Hungary 29 November – 1 December 2007 37.
Konvička M., Schmitt T., Beneš J. (2007) What factors limit the habitat selection by alpine relic butterflies? Genus Erebia in Sudetan Mts. (Czech Republic and Poland) Phylogeography and conservation of postglacial relicts. Conference held in Luxembourgh, October 18-20, 2007 48-49.
Pech P., Fric Z., Konvička M. (2007) Species-specificity of the Phengaris (Maculinea) – Myrmica host system: Fact or myth? (Lepidoptera: Lycaenidae; Hymenoptera: Formicidae) Sociobiology 50: 983-1003.
Spitzer L., Tropek R., Konvička M., Beneš J., Tuf I., Tufová J. (2007) Effects of traditional coppicing and game density on epigeic fauna. In: Feldmeyer-Christe E. Monitoring the effectiveness of nature conservation Abstracts. Birmensdorf, Swiss Federal Institute for Forest, Snow and Landscape Research WSL
Tropek R., Konvička M. (2007) Can quarries supplement rare xeric habitats in a piedmont region? Spiders of the Blansky les Mts., Czech Republic. Bryja J., Zukal J., Rehak Z. (eds.) Zoologické dny Brno 2007. Sborník abstraktů z konference 8.-9. února 2007. 51.
Tropek R., Spitzer L., Konvička M. (2007) Can quarries supplement rare xeric habitats in a piedmont region? Comparison of spiders and ground beetles. In: Feldmeyer-Christe E. Monitoring the effectiveness of nature conservation. Abstracts. Birmensdorf, Swiss Federal Institute for Forest, Snow and Landscape Research
Vodka Š., Konvička M., Spitzer L., Tropek R., Čížek L. (2007) Where is the biodiversity of Pannonian forests? Multiple taxonomic groups require open-canopy management. FAUNA PANNONICA 2007. Symposium on Conservation and Genesis of the Fauna of the Carpathian Basin. 68.
Zimmermann K., Konvička M., Fric Z., Hůla V., Klímová M. (2007) Reverse relationship between dispersal propensity and local and regional density. Abstracts Book, 5th International Conference on the Biology of Butterflies, 2-7 July 2007, Rome. 152.
Beneš J., Čížek O., Dovala J., Konvička M. (2006) Intensive game keeping, coppicing and butterflies: The story of Milovicky Wood, Czech Republic. Forest Ecology and Management 237: 353–365.
<<...89101112...>>Go to page: Submit

CONTACT

Biology Centre CAS
Institute of Entomology
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice

Staff search