Publications

Total found: 22 records
Novotný D., Zapletal M., Kepka P., Beneš J., Konvička M. (2015) Large moths captures by a pest monitoring system depend on farmland heterogeneity. Journal of Applied Entomology 139: 390-400.
DOI: 10.1111/jen.12185
Šlancarová J., Beneš J., Kristynek M., Kepka P., Konvička M. (2014) Does the surrounding landscape heterogeneity affect the butterflies of insular grassland reserves? A contrast between composition and configuration. Journal of Insect Conservation 18: 1-12.
DOI: 10.1007/s10841-013-9607-3
Beneš J., Spitzer L., Kepka P., Konvička M. (2013) Co přinesl transektový monitoring denních motýlů v České republice. Bryja, Řehák & Zukal (eds.): Zoologické dny, Brno 2013, sborník abstraktů z konference 7.-8. února 2013 p. 31-32.
Leština D., Fric Z., Kepka P., Novotný D., Spitzer L., Tropek R., Zapletal M., Zima J., Zimmermann K., Konvička M. (2013) Dva přístupy ke studiu populační struktury ohrožených perleťovců Moravských Karpat – jaké jsou závěry pro ochranu přírody? VII. Lepidopterologické kolokvium, Olomouc
Konvička M., Leština D., Kepka P., Spitzer L., Jungová R., Zima J. (2012) Proměny podhorské krajiny a motýli o přirozeně nízkých densitách: populační genetika perleťovců rodu Argynnis v Karpatech. Zoologické dny Olomouc 2012
Leština D., Konvička M., Zima J., Jungová R., Zimmermann K., Beneš J., Tropek R., Fric Z., Kepka P., Spitzer L. (2012) Studying endangered species occurring in low population densities: Argynnis butterflies in Czech Carpathians. Future of Butterflies in Europe III, Wageningen, NL
Spitzer L., Leština D., Zima J., Jungová R., Zimmermann K., Beneš J., Tropek R., Fric Z., Kepka P., Konvička M. (2012) Endangered Species Living in Low Population Densities: Argynnis Butterflies in Czech Carpathians 9th European Dry Grassland Meeting, Prespa, Greece
Konvička M., Beneš J., Poláková S., Kepka P. (2011) Dědictví zemědělské kolektivizace: čím větší pole, tím méně denních motýlů In: Sborník abstraktů z konference from Zoologické dny Brno 2011, únor 17-18, 2011, Brno, pp. 106-107. (poster)
Šlancarová J., Konvička M., Beneš J., Kristynek M., Kepka P. (2011) Motýli ve stepních rezervacích “heterogenní” krajiny jižní Moravy Bryja, J., Řehák, Z., Zukal, J. (Eds.): Zoologické dny Brno 2011. Sborník abstraktů z konference 17.-18. února 2011
Zimmermann K., Blažková P., Čížek O., Fric Z., Hůla V., Kepka P., Novotný D., Slámová I., Konvička M. (2011) Demography of adults of the Marsh fritillary butterfly, Euphydras aurinia (Lepidoptera: Nymphalidae) in the Czech Republic: Patterns across sites and seasons. Eur. J. Entomol. 108: 243-254.
Beneš J., Kepka P., Konvička M. (2010) Mapování nočních motýlů - první výsledky pro vybrané noční čeledi. Zoologické dny Praha 2010, Sborník abstraktů z konference 11-12. února 2010, J. Bryja & P. Zasadil eds. 33-34.
Beneš J., Kepka P., Konvička M. (2010) Mapování denních motýlů České republiky - stav v roce 2009. Zoologické dny Praha 2010, Sborník abstraktů z konference 11-12. února 2010, J. Bryja & P. Zasadil eds. 34-35.
Kadlec T., Vrba P., Kepka P., Schmitt T., Konvička M. (2010) Tracking the decline of once-common butterfly: delayed oviposition, demography and population genetics in the Hermit, Chazara briseis. Animal Conservation 13: 172–183.
Beneš J., Kepka P., Konvička M. (2009) Mapování motýlů České republiky – souhrn za rok 2008. In Kulfan J., Dvořáčková K. (eds), IV.Lepidopterologické kolokvium. Program a zborník abstraktov. ÚEL SAV, Zvolen, 29. januára 2009. 17.
Beneš J., Kepka P., Konvička M. (2009) Mapování motýlů České republiky – souhrn za rok 2008. In Bryja J., Řehák J., Zukal J. (eds.), Zoologické dny Brno 2009, Sborník abstraktů z konference 12.-13. února 2009. 31-32.
Kadlec T., Vrba P., Kepka P., Schmitt T., Konvička M. (2009) Delayed egg maturation as an additional demographic load in a threatened butterfly, Chazara briseis. 2nd European Congress of ConservationBiology, 1-5 September 2009, Prague. Book of Abstracts. 82.
Pavlíková A., Konvička M., Beneš J., Kepka P. (2009) Resource-based classification of habitats of Central European macro-moths. 2nd European Congress of Conservation Biology, 1-5 September 2009, Prague. Book of Abstracts. 99.
Kadlec T., Vrba P., Kepka P., Konvička M. (2007) Delayed egg laying and Ne/N ration in a threatened butterfly, Chazara briseis L. Abstracts Book, 5th International Conference on the Biology of Butterflies, 2-7 July 2007, Rome. 129.
Beneš J., Kepka P., Konvička M. (2003) Limestone Quarries as Refuges for European Xerophilous Butterflies Conservation Biology 17: 1058-1069.
Konvička M., Maradová M., Beneš J., Fric Z., Kepka P. (2003) Uphill shifts in distribution of butterflies in the Czech Republic: effects of changing climate detected on a regional scale. Global Ecol. Biogeography 12: 403-410.

CONTACT

Biology Centre CAS
Institute of Entomology
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice

Staff search