Publications

Total found: 37 records
Beck J., McCain C., Axmacher J., Ashton L., Bärtschi F., Brehm G., Choi S., Čížek O., Colwell R., Fiedler K., Francois C., Highland S., Holloway J., Intachat J., Kadlec T., Kitching R. L., Maunsell S., Merckx T., Nakamura A., Odell E., Sang W., Zámečník J., Toko P., Zhou Y., Novotný V. (2017) Elevational species richness gradients in a hyperdiverse insect taxon: a global meta-study on geometrid moths. Global Ecology and Biogeography 26: 412-424.
DOI: 10.1111/geb.12548
Tropek R., Čížek O., Kadlec T., Klečka J. (2017) Habitat use of Hipparchia semele (Lepidoptera) in its artificial stronghold: Necessity of the resource-based habitat view in restoration of disturbed sites. Polish Journal of Ecology 65: 385-399.
DOI: 10.3161/15052249PJE2017.65.3.006
Konvička M., Beneš J., Čížek O., Kuras T., Klečková I. (2016) Has the currently warming climate affected populations of the mountain ringlet butterfly, Erebia epiphron (Lepidoptera: Nymphalidae), in low-elevation mountains? European Journal of Entomology 113: 295-301.
Čížek O., Malkiewicz A., Beneš J., Tarnawski D. (2015) Denní motýli v Krkonoších, atlas rozšíření / Motyle dzienne w Karkonoszach, atlas rozmieszczenia.. Správa KRNAP & Direkcja KPN. 328 str.
Straka J., Bogusch P., Tyrner P., Benda D., Čížek O., Halada M., Macháčková L., Marhoul P., Tropek R. (2015) Faunistic records from the Czech Republic – 380. Hymenoptera: Aculeata. Klapalekiana 51: 77-91.
Tropek R., Plátek M., Čížek O., Černá I. (2014) Occurence of Pogonus luridipennis (Germar, 1823) (Coleoptera: Carabidae) in Bohemia after 143 years Elateridarium 8: 118-119.
Čížek O., Vrba P., Beneš J., Hrázský Z., Koptík J., Kučera T., Marhoul P., Zámečník J., Konvička M. (2013) Conservation Potential of Abandoned Military Areas Matches That of Established Reserves: Plants and Butterflies in the Czech Republic. PLoS ONE 8: e53124. 10.1371/journal.pone.0053124.
DOI: 10.1371/journal.pone.0053124
Tropek R., Černá I., Straka J., Čížek O., Konvička M. (2013) Is coal combustion the last chance for vanishing insects of inland drift sand dunes in Europe? Biological Conservation 162: 60-64.
DOI: 10.1016/j.biocon.2013.03.027
Čížek O., Zámečník J., Tropek R., Kočárek P., Konvička M. (2012) Diversification of mowing regime increases arthropods diversity in species-poor cultural hay meadows. Journal of Insect Conservation 16: 215-226.
DOI: 10.1007/s10841-011-9407-6
Vrba P., Čížek O., Marhoul P., Zámečník J., Beneš J., Konvička M. (2012) Opuštěné vojenské prostory jako významná refugia motýlí fauny / Abandoned Military Land – an Important Refuge for Butterflies Živa 5: 251-254.
Čížek O., Tropek R., Kadlec T., Šamata J. (2011) Strusko-popílkové odkaliště jako klíčová lokalita pro přežití kriticky ohroženého okáče metlicového v Poohří. In: Bryja J., Řehák Z., Zukal J. (Eds.): Zoologické dny Brno 2011. Sborník abstraktů 47-48.
Reif J., Marhoul P., Čížek O., Konvička M. (2011) Abandoned military training sites are an overlooked refuge for at-risk open habitat bird species. Biodiversity and Conservation 20: 3645-3662.
DOI: 10.1007/s10531-011-0155-4
Tropek R., Čížek O., Kadlec T., Šamata J. (2011) Ash deposit as a stronghold for the critically endangered Grayling (Hipparchia semele). In: Jongepierová I., Prach K., Pešout K. (eds.) Restoration projects in the Czech Republic. AOPK ČR, Praha, in press
Tropek R., Čížek O., Kadlec T., Šamata J. (2011) Strusko-popílkové odkaliště jako klíčová lokalita pro kriticky ohroženého okáče metlicového. In: Jongepierová I., Prach K., Pešout K. (eds.) Ekologická obnova v České republice. AOPK ČR, Praha, in press
Zimmermann K., Blažková P., Čížek O., Fric Z., Hůla V., Kepka P., Novotný D., Slámová I., Konvička M. (2011) Demography of adults of the Marsh fritillary butterfly, Euphydras aurinia (Lepidoptera: Nymphalidae) in the Czech Republic: Patterns across sites and seasons. Eur. J. Entomol. 108: 243-254.
Čížek O., Konvička M. (2009) Náš nejvzácnější lesní motýl asi brzy vyhyne. Živa 2009: 271-273.
Konvička M., Marhoul P., Čížek O., Zámečník J., Vrba P., Beneš J., Reif J., Koptík J., Hrázský Z. (2009) Proč jsou vojenské prostory významnými refugiemi evropské biodiverzity. Zoologické dny Praha 2010, Sborník abstraktů z konference 11-12. února 2010, J. Bryja & P. Zasadil eds. 119-120.
Čížek O., Zámečník J., Konvička M. (2008) Vliv prostorové a časové heterogenity seče na motýly a další vybrané skupiny bezobratlých. Laštůvka Z., Šefrová H. (eds). III. Lepidopterologické kolokvium. Program, sborník referátů a abstraktů. AF MZLU v Brně, 24. ledna 2008. 6-7.
Konvička M., Beneš J., Čížek O., Kopecek F., Konvička O., Vitaz L. (2008) How too much care kills species: Grassland reserves, agri-environmental schemes and extinction of Colias myrmidone butterfly from its former stronghold J. Insect Conserv. 12: 519-525.
Konvička M., Kuras T., Beneš J., Čížek O., Schmitt T. (2008) Endemičtí okáči vysokých Sudet: Vliv změn klimatu a hospodaření na populace vysokohorských motýlů. Vesmír 87: 516-521.

CONTACT

Biology Centre CAS
Institute of Entomology
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice

Staff search