List of publications

<<...7891011>>Go to page: Submit
Total found: 215 records
Šlancarová J., Konvička M., Vrba P., Plátek M., Zapletal M., Spitzer L. (2011) Řecká krása and koexistence tří druhů „pestrokřídleců“ (Archon apollinus, Zerynthia polyxena a Zerynthia cerisy) vázaných na podražce (Aristolochia spp.) In: Program a zborník abstraktov from VI Lepidopterologické kolokvium, 30. 9. 2011, PF UPJŠ, ÚBEV, Košice, Slovensko, p. 19.
Falkenauerová A., Tropek R., Janda M., Spitzer L., Janeček Š. (2010) Pylové analýzy jako metoda studia polinačních vztahů: Příkladová studie úlohy drvodělek (Apoidea: Xylocopini) v afromontánních polinačních systémech Blanokřídlí v Českých zemích a na Slovensku 6, sborník z konference, Mikulov 17.-19.6.2010. 6.
Janeček Š., Patáčová E., Bartoš M., Padyšáková E., Spitzer L., Tropek R. (2010) Třepotání strdimilů starého světa: příležitostné chování nebo evoluční trend? Bryja J., Zasadil P. (eds.) Zoologické dny Praha 2010. Sborník abstraktů z konference 11.-12. února 2010. 99-100.
Klimeš P., Janda M. (2010) Diverzita společenstev mravenců (Hymenoptera: Formicidae)v tropických lesích Nové Guiney In: Bryja J., Zasadil P. (eds.) Zoologické dny Praha 2010. Sborník abstraktů z konference 11.-12. února 2010. p 112.
Klimeš P., Janda M., Idigel C., Rimandai M. (2010) Arboreal ants and termites in a New Guinean lowland forest: diversity, coexistence patterns and nesting habits. IUSSI 2010, XVI congress in Copenhagen, Denmark, Abstract 1-10, p20
Klimeš P., Saska P. (2010) Larval and adult seed consumption affected by the degree of food specialization in Amara (Coleoptera: Carabidae). Journal of Applied Entomology 134: 659-666.
DOI: 10.1111/j.1439-0418.2009.01463.x
Weiser M., Sanders N., Agosti D., Andersen A., Arnan X., Bruhl C., Cerda X., Ellison A., Fisher B., Janda M., Dun R. (2010) A global model of canopy ant diversity: do mechanisms on the ground drive patterns in the trees? Biology Letters 6: 769-772.
DOI: 10.1098/rsbl.2010.0151
Bartoš M., Janeček Š., Riegert J., Patáčová E., Padyšáková E., Altman J. (2009) Nectar properties of plant with different degrees of specialization. British Ecological Society - Annual Meeting & AGM. Programme & Abstracts. 7-10 September 2009, Hertfordshire, United Kingdom. 56:
Dunn R., Agosti D., Andersen A., Arnan X., Bruhl C., Janda M. (2009) Climatic drivers of hemispheric asymmetry in global patterns of ant species richness. Ecology Letters 12: 324-333.
Hlaváč P., Janda M. (2009) New genus of Lomechusini (Coleoptera: Staphylinidae, Aleocharinae) from Papua New Guinea associated with Leptogenys Roger. Zootaxa 2062: 57-64.
Klimeš P., Idigel C., Rimandai M., Janda M. (2009) Canopy ants in a New Guinean lowland forest: comparison of primary and secondary forest assemblages. CEWIM / IUSSI 2009. Abstracts and Participants, p15.
Košťál V., Tollarová-Borovanská M. (2009) The 70kDa heat shock protein assists during the repair of chilling injury in the insect, Pyrrhocoris apterus. PLoS ONE 4: e4546, 1-9.
Padyšáková E., Šálek M., Poledník L., Sedláček F., Albrecht T. (2009) Removal of American mink increases the success of simulated nests in linear habitat Wildlife Research 36: 225-230.
Petrusek A., Fischer D., Vlach P., Leština D., Martin P., Kozák P. (2009) Haplotype variation of the stone crayfish Austropotamobius torrentium in the Elbe watershed. Regional European Crayfish Workshop: Future of Native Crayfish in Europe, Písek, Czech Republic.
Shattuck S., Janda M. (2009) A new species of the Camponotus aureopilus species-group (Hymenoptera,Formicidae) from Papua New Guinea. Myrmecological News 12: 251-253.
Šlancarová J., Nečasová B., Hůla V., Konvička M. (2009) Jak bionomie ovlivňuje ohrožení: srovnávací bionomie a krajinná ekologiedvou „vičencových“ modrásků, Polyommatus thersites [s. str.]a Polyommatus [Agrodiaetus] damon, na JV Moravě In Kulfan J., Dvořáčková K., IV. Lepidopterologické kolokvium, Zvolen, 29.1.2009, Program a zborník abstraktov. 18.
Šlancarová J., Nečasová B., Hůla V., Konvička M. (2009) Life history traits and threat status: a comparative study of two Onobrychis-feeding lycaenid butterflies in SE Czech Republic. 2nd European Congress of Conservation Biology, 1-5 September 2009, Prague.Book of Abstracts. 216.
Tollarová-Borovanská M., Lalouette L., Košťál V. (2009) Insect cold tolerance and repair of chill-injury at fluctuating thermal regimes: Role of 70 kDa heat shock protein expression. Cryo Letters 30: 312-319.
Klimeš P., Janda M., Novotný V., Ibalim S., Kua J. (2008) Selective eradication of ants from rainforest vegetation in New Guinea: testing new approach in the canopy. Talk Nr. 3 in 15. In: The Annual Meeting of the Association for Tropical Biology and Conservation 9-13 June 2008, Paramaribo (Suriname, South America), p124.
Košťál V., Doležel D., Tollarová M. (2008) Dynamism in physiology and gene transcription during reproductive diapause in a heteropteran bug, Pyrrhocoris apterus. J. Insect Physiol. 54: 77-88.
<<...7891011>>Go to page: Submit

CONTACT

Biology Centre CAS
Institute of Entomology
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice

Staff search