List of publications

Total found: 190 records
Konvička M., Čížek L. (2008) Vymírání hmyzu ve střední Evropě, selhání ochrany přírody a potřeba nového paradigmatu. n: Bryja J., Nedvěd O., Sedláček F., Zukal J. (eds.), Zoologické dny České Budějovice 2008, Sborník abstraktů z konference 14.-15. února 2008. 97.
Spitzer L., Konvička O., Popelářová M. (2008) Agroenvironmentální dotace a hmyz: pomocná ruka, nebo hrobníkova lopata? Tuf I.H., Kostkan V. (eds.), Výzkum v ochraně přírody, Sborník abstraktů z konference uspořádané 9.-12. září 2008 v Olomouci. 87.
Basset Y., Corbara B., Barrios H., Cuénoud P., Leponce M., Aberlenc H., Bail J., Bito D., Bridle J., Castano-Meneses G., Čížek L., Novotný V. (2007) IBISCA-Panama, a large-scale study of arthropod beta-diversity and vertical stratification in a lowland rainforest: rationale, study sites and field protocols. Bulletin de l'Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique, Entomologie 77: 39-69.
Beces S., Szel G., Kodobocz V., Szabo K., Penzes Z., Čížek L., Peregovits L. (2007) Biogeography, genetic variability and nature conservation significance of Carabus hungaricus in the Carpathian basin. P. Batary and A. Korosi, ed., Fauna Pannonica 2007, Symposium on conservation and genesis of the fauna of the Carpathian Basin, Kecskemét, Hungary, 29.11 - 1.12 2007 15.
Čížek L. (2007) Vymírání za dveřmi aneb Ochrana přírody v lužním lese Veronica 21: 17-18.
Čížek L., Danihelka J. (2007) Vymírání ohrožených druhů a další otázky ohledně fungování BR Dolní Morava Lesnická Práce 10: 42.
Čížek L., Roleček J., Danihelka J. (2007) Celoplošná příprava půdy v lesích a její důsledky pro biodiverzitu Živa 6: 266-268.
Konvička M., Čížek L., Hauck D., Beneš J. (2007) Recipe for genocide: recent state of Natura 2000 sites in Czech part of Pannonian region. FAUNA PANNONICA 2007 Symposium on Conservation and Genesis of the Fauna of the Carpathian Basin Kecskemét, Hungary 29 November – 1 December 2007 37.
Pokluda P., Hauck D., Čížek L. (2007) Habitat preferences, population structure and mobility of the ground beetle Carabus hungaricus in the Pouzdrany steppe. FAUNA PANNONICA 2007. Symposium on Conservation and Genesis of the Fauna of the Carpathian Basin. 55.
Vodka Š., Konvička M., Spitzer L., Tropek R., Čížek L. (2007) Where is the biodiversity of Pannonian forests? Multiple taxonomic groups require open-canopy management. FAUNA PANNONICA 2007. Symposium on Conservation and Genesis of the Fauna of the Carpathian Basin. 68.
Čížek L., Fric Z., Konvička M. (2006) Host plant defences and voltinism in European butterflies. Ecol. Entomol. 31: 337–344.
Čížek L., Hauck D. (2006) Relict occurrence of Mycetochara obscura (Coleoptera: Tenebrionidae) in Southern Bohemia. Klapalekiana 42: 213-215.
Hanuš R., Šobotník J., Čížek L. (2006) Egg care by termite soldiers Insectes Sociaux 52: 357–359.
Hanuš R., Šobotník J., Čížek L. (2006) Egg care by termite soldiers. Insectes Sociaux 52: 357–359.
Konvička M., Čížek L., Fric Z. (2006) Why is current paradigm failing to stop insect extinctions in Central Europe. Book of Abstracts, 1st European Congress of Conservation Biology, 22-26 August 2006 Eger, Hungary
Konvička M., Vlašánek P., Hauck D. (2006) Absence of forest mantles creates ecological traps for Parnassius mnemosyne (Lepidoptera, Papilionidae). Nota lepid. 29: 145-152.
Čížek L. (2005) Diet composition and body size in insect herbivores: Why do small species prefer young leaves? Eur. J. Entomol. 102: 675–681.
Čížek L., Fric Z., Konvička M. (2005) Does voltinism in temperate insect herbivores depend on defences of their host plant? In: Kühn E., Feldmann R., Thomas J.A. & Settele J. [Eds.]: Studies on the Ecology and Conservation of Butterflies in Europe. Vol. 1: General Concepts and Case Studies. Pensoft, Sofia
Konvička M., Beneš J., Čížek L. (2005) Ohrožený hmyz nelesních stanovišť: ochrana a management Sagittaria, Olomouc
Novotný V., Miller S., Basset Y., Čížek L., Darrow K., Kaupa B., Kua J., Weiblen G. (2005) An altitudinal comparison of caterpillar (Lepidoptera) assemblages on Ficus trees in Papua New Guinea. Journal of Biogeography 32: 1303-1314.

CONTACT

Biology Centre CAS
Institute of Entomology
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice

Staff search