List of publications

<<12345...>>Go to page: Submit
Total found: 321 records
Hrivniak Ľ., Sroka P., Godunko R. J., Žurovcová M., Bojková J., Soldán T., Staniczek A. (2018) Diversity, distribution and molecular phylogeny of Epeorus (Caucasiron) Kluge, 1997 (Ephemeroptera: Heptageniidae) in the Caucasus Mountains and adjacent areas. Talk at XV International Conference on Ephemeroptera & XIX International Symposium on Plecoptera, 3-8 June 2018, Brazil, Aracruz.
Konopická J., Sandala D., Bohatá A., Mráz P. (2018) Teplotní profil růstu a produkce spor entomopatogenní houby Metarhizium Brunneum. Úroda 66: 209-212.
Konopická J., Zemek R., Bohatá A., Nermuť J., Mráček Z., Palevsky E., Čurn V. (2018) Laboratory evaluation of entomopathogenic fungi against the bulb mite, Rhizoglyphus robini (Acari: Acaridae). XV International Congress of Acarology, 2-8 Sept. 2018, Antalya, Turkey. Abstract Book 40.
Konopická J., Zemek R., Bohatá A., Palevsky E. (2018) Výskyt entomopatogenních hub v půdách česnekových a cibulových kultur Čech a Izraele a charakteristika vybraných izolátů. Úroda 66: 213-217.
Mráček Z., Nermuť J., Půža V. (2018) Mucron morphology in male entomopathogenic nematodes of the Steinernematidae (Nematoda). Nematology 20: 769-779.
DOI: 10.1163/15685411-00003174
Mráz P., Bohatá A., Konopická J., Čurn V. (2018) Vliv živné půdy a teploty na radiální růst entomopatogenní houby Ascosphaera apis způsobující onemocnění včelího plodu. Úroda 66: 235-238.
Nermuť J., Zemek R., Mráček Z., Půža V. (2018) Entomopathogenic nematodes as natural enemies for control of Rhizoglyphus robini Claparede (Acari: Astigmata). IOBC-WPRS Bulletin 134: 38-39.
Olekšáková T., Žurovcová M., Klimešová V., Barták M., Šuláková H. (2018) DNA extraction and barcode identification of development stages of forensically important flies in the Czech Republic. Mitochondrial DNA Part A 29: 427-430.
DOI: 10.1080/24701394.2017.1298102
Zemek R., Konopická J., Bohatá A. (2018) Inoculation of sphagnum-based soil substrate with entomopathogenic fungus Isaria fumosorosea (Hypocreales: Cordycipitaceae). AIP Conference Proceedings 1954: 030009-1–030009-5.
DOI: 10.1063/1.5033389
Zemek R., Konopická J., Bohatá A. (2018) Pěstební substrát s insekticidními a akaricidními vlastnostmi. Užitný vzor č. 31982. Úřad průmyslového vlastnictví, reg. č. 2018-35195
Zemek R., Konopická J., Bohatá A., Nermuť J., Mráček Z., Palevsky E. (2018) Susceptibility of the bulb mite Rhizoglyphus robini (Acari: Acaridae) to entomopathogenic fungi. IOBC-WPRS Bulletin 134: 33-37.
Zemek R., Nermuť J., Konopická J., Bohatá A. (2018) Insekticidní a akaricidní aditivum do nosného substrátu pro pěstování rostlin. Užitný vzor č. 32259. Úřad průmyslového vlastnictví, reg. č. 2018-35411
Zemek R., Nermuť J., Konopická J., Bohatá A. (2018) Půdní přípravek na bázi Isaria fumosorosea a Steinernema feltiae. Funkční vzorek TG02010034_2021_Duoefekt_Zemek: 1-8.
Askary, T. H., Nermuť J., Ahmad, M. J., Ganai, M. A. (2017) Future Thrusts in Expanding the Use of Entomopathogenic and Slug Parasitic Nematodes in Agriculture. Biocontrol Agents: Entomopathogenic and Slug Parasitic Nematodes. M. M. M. Abd-Elgawad, T. H. Askary and J. Coupland (Eds). Wallingford, UK Boston, USA, CABI. 620-627.
Bhat A.H., Istkhar (full name), Chaubey A.K., Půža V., San-Blas E. (2017) First Report and comparative study of Steinernema surkhetense (Rhabditida: Steinernematidae) and its symbiont bacteria from subcontinental India. Journal of Nematology 49: 92-102.
Bohatá A., Tichá E., Konopická J., Strejčková M., Olšan P., Havelka Z., Kříž P., Bartoš P., Čurn V., Špatenka P. (2017) Vliv biologického ošetření osiva ječmene na klíčení obilek a mortalitu larev Tenebrio molitor po vysetí osiva do substrátu. Úroda 65: 283-286.
Čermáková V., Eichmeier A., Botella L., Herrero Asensio N. (2017) HfMV1 and another putative mycovirus in Central European populations of Hymenoscyphus fraxineus, the causal agent of ash dieback in Europe. Baltic Forestry 23: 107-115.
Havelka Z., Olšan P., Strejčková M., Bohatá A., Kříž P., Bartoš P., Čurn V., Špatenka P., Konopická J. (2017) Vliv plazmatu na klíčivost modelové houby Trichoderma virens. Úroda 65: 291-294.
Herrero Asensio N. (2017) Identification and sequence determination of a new chrysovirus infecting the entomopathogenic fungus Isaria javanica. Archives of Virology 162: 1113-1117.
Hrivniak Ľ., Sroka P., Godunko R. J., Žurovcová M. (2017) Mayflies of the genus Epeorus Eaton, 1881 s.l. (Ephemeroptera: Heptageniidae) from the Caucasus Mountains: a new species of Caucasiron Kluge, 1997 from Georgia and Turkey. Zootaxa 4341: 353-374.
DOI: 10.11646/zootaxa.4341.3.2
<<12345...>>Go to page: Submit

CONTACT

Biology Centre CAS
Institute of Entomology
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice

Staff search