Bc. Renata Kružíková

Funkce: Student - Laboratoř molekulární cytogenetiky

Kontaktní údaje

Telefon: +420 387 775 249, +420 387 775 282
E-mail: kruzikova.renata@gmail.com

Popis

Mapování exprese genu Masc u obaleče jablečného (Cydia pomonella). Analýza pohlavních chromosomů u jarnic rodu Orthosia (Lepidoptera).

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Entomologický ústav
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice

NAJÍT PRACOVNÍKA