Bc. Marharyta Trehubenko

Funkce: Student - Laboratoř molekulární cytogenetiky

Kontaktní údaje

Telefon: +420 387 775 138 (UMBR); +420 387 775 282 (ENTU)
E-mail: marharyta.trehubenko@umbr.cas.cz
Místnost: 037

Popis

Analýza pohlavních chromosomů kropenatce jetelového (Chiasmia clathrata) (Lepidoptera, Geometridae).

Identifikace genů Masc a dsx u Orthosia gracilis (Lepidoptera, Noctuidae).

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Entomologický ústav
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice

NAJÍT PRACOVNÍKA