Datum: 19.11.2019

Vztah mezi fenologií a zeměpisnou šířkou u motýlů závisí na ekologických vlastnostech

Článek v časopise Ecology Letters popisuje změny ve fenologii ve vztahu k zeměpisné šířce u evropských i amerických motýlů.

Obrázek:Soumračník  čárkovaný (Hesperia comma), druh, který se na severu vyskytuje dříve než ve střední Evropě.

Jedním z projevů globální změny klimatu jsou posuny v časování biologických jevů. Protože současné oteplování lze vnímat jako posuny klimatických pásem, zkoumali jsme, jak se mění doba letu motýlů v závislosti na zeměpisné šířce. Analyzovali jsme 105 souborů dat obsahujících vice než 250 000 záznamů o výskytu denních motýlů Evropy a Severní Ameriky. Na těchto masivních datech ukazujeme, že neplatí jednoduchý vztah mezi zeměpisnou šířkou a dobou letu. Zatímco většina druhů má směrem k severu dobu výskytu opožděnou nebo se doba nemění, menší část druhů se na severu objevuje dříve. Tyto vztahy závisí na sezonalitě (jarní druhy jsou na severu opožděny, druhy pozdního léta se na severu objevují dříve) a také na klimatických požadavcích jednotlivých druhů (zpoždění u oceanických druhů, žádná změna u kontinentálních druhů). Změny doby letu v souvislosti se změnou klimatu bude odrážet klimatické požadavky a evoluční historii jednotlivých druhů.

Faltýnek Fric Z., Rindoš M., Konvička M. (2019) Phenology responses of temperate butterflies to latitude depend on ecological traits. Ecology Letters In press

DOI: https://doi.org/10.1111/ele.13419

Zpět

 

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Entomologický ústav
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice

NAJÍT PRACOVNÍKA