Laboratoř ekologie a evoluce sociálního hmyzu

Ekologie a evoluce sociálního hmyzu, se zaměřením zejména na tropické ekosystémy a roli mravenců a termitů.

Více informací na: http://antscience.com/

O výsledcích výzkumu (média): Nová Guinea, Borneo, Pacifik    Video z práce v terénu: https://vimeo.com/205763307

Řešené výzkumné projekty

Ekologie společenstev stromových mravenců v korunách tropického pralesa

K nejméně známým životním prostředím na světě stále patří koruny pralesních stromů. Důvodem je nesnadná dostupnost a metodologické problémy jak studovat tamní druhově bohatá společenstva živočichů. Ačkoliv je známo, že největší složkou biomasy bezobratlých živočichů v korunách pralesa jsou mravenci, většina našich znalostí stále pochází z nepřímých metod sběru mravenců jako je fumigace korun stromů. Náš výzkum se zaměřuje na přímý sběr několika metodami a) studium jejich společenstev přímo v korunách "single rope access" b) sběr mravenců na pokácených stromech c) využití speciálních stromových otrávených pastí na mravence, kterými lze manipulovat početnost mravenců na stromech. Cílem je získat podrobnější znalosti o početnosti a diversitě stromových mravenců v tropických lesích a studovat jejich vliv na rostliny a ostatní živočichy. 

Klíčové studie:

Klimeš P., Janda M., Ibalim S., Kua J. and Novotný V. (2011) Ecological Entomology 36: 94–103

Klimeš P., Idigel C., Rimandai M., Fayle T.M., Janda M., Weiblen G.D. and Novotny V. (2012) Journal of Animal Ecology  81: 1103-1112.

Mottl O.., et al., Klimeš P. (2019) Ecopshere 10(8): e02848.

Financování: 

2012-2014: Mechanisms structuring ant communities in the canopy of a tropical rainforest. Czech Science Foundation (PI: P.Klimes)

2015-2020: European Research Council (GA669609, PI: V. Novotný).

Vliv znehodnocování a fragmentace tropických lesů na mutualismus mezi mravenci a rostlinami

Projekt zkoumá změny mutualistických vztahů mezi ranně sukcesními stromy r. Macaranga a jejich mravenčími symbionty při těžbě a fragmentaci tropického lesa, a jeho přeměny na plantáže olejových palem, a během experimentální regenerace lesa na Borneu. Projekt zmapuje strukturu mezidruhových sítí a kvanitifikuje výhody mutualismu pro mravence (potrava a životní prostor) i stromy (ochrana před herbivory). Terénní experimenty pomohou odhadnout kritickou hranici izolace stromů r. Macaranga pro jejich úspěšnou kolonizaci mravenci a posoudit význam stromů s mravenci prp úspěšnou obnovu lesa.

Finacování: 2016-2018: 16-09427S. Czech Science Foundation (PI: T. Fayle)

Klíčové publikace:

Houadria M.Y.I., Klimes P., Fayle T.M., Gullan P.J. Host-plant dissections reveal contrasting distributions of Crematogaster ants and their symbionts in two myrmecophytic Macaranga speciesEcological Entomology 43: 601–611

 

Vliv degradace tropických lesů na společenstva mravenců a termitů a jejich mezidruhové interakce

Tento projekt si klade za cíl stanovit, jak se mění interakce mezi půdními termity a mravenci během postupné degradace tropického deštného lesa jeho těžbou, fragmentací a přeměnou v olejovou plantáž. Interakce mezi druhy budou kvantifikovány pomocí metod nulových modelů kookurence druhů, molekulárních analýz zbytků potravy ve střevech, a pozorování i experimentů objasňujících vliv půdní fauny na složení půdy a míru distribuce živin. Unikátní vytvoření modelů celých interakčních sítí na základě získaných dat dále umožní předpovědět stabilitu ekosystémové diversity a její funkci za různých scénářů úbytku druhů.

Finacování: 2014-2016: How do changes in species interaction networks affect ecosystem function when tropical forests are degraded? Czech Science Foundation (PI: T. Fayle) 

S.A.F.E project network: www.safeproject.net

Klíčové studie:

Luke, S.H.; Fayle, T. M.; Eggleton, P.; Turner, E.C.; Davies, R.G. (2014) Biodiversity and Conservation 23 (11): 2817-2832.

Fayle T.M. et.al. (2015) PLoS ONE 10: e0122533.

Tuma J., Fleiss S., Eggleton P., Frouz J., Klimes P., Lewis O., Yusah K.M., Fayle T.M. 2019. Applied Soil Ecology 144: 123-133.

Fylogeografie a populační biologie Melanézkých mravenců

Náš projekt představuje unikátní souhrnný výzkum ekologie a evoluce mravenců Melanésie. Vzorky mravenců byly sbírány dosud na 17 lokalitách Nové Guineje a Sev. Austrálie pomocí několika metodami (extrakce ze vzorků hrabanky, rozmísťování návnad, padací pasti, přímý sběr na vegetaci atd). Záběr zkoumaných druhů je tak široký: od druhů žijících v hrabance a tlejícím dřevě až po druhy obývající koruny tropických stromů. Naše otázky se zaměřují na jak základní obecné povědomí o diverzitě a prostorové distribuci celých společenstev mravenců, tak na podrobnější výzkum ekologicky důležitých a taxonomicky problematických taxonů s využitím moderních přístupů molekulární fylogenetiky.

Finacování: 2012-2015 Ecological and evolutionary determinants of ant distributions in tropical ecosystems. Czech Science Foundation (PI: M. Janda)

Klíčové publikace

Janda M., Matos Maravi P., Borovanska M., Zima J. jr., Youngerman E.,  Pierce N., (2016) Phylogeny and population genetic structure of the ant genus Acropyga (Hymenoptera: Formicidae) in New Guinea.  Invertebrate Systematics 30: 28-40.

Matos Maraví P.F., Clouse R., Sarnat E., Economo E., LaPolla J.S., Borovanská M., Rabeling C., Czekanski-Moir J., Latumahina F., Wilson E., Janda M.(2018) An ant genus-group (Prenolepis) illuminates the biogeography and drivers of insect diversification in the Indo-Pacific. Molecular Phylogenetics and Evolution 123: 16-25. 

 

 

Mravenci Nové Guineje

Dlouhodobým cílem naší laboratoře je tvorba a aktualizace volně přístupné internetové databáze novoguinejských mravenců, včetně makrofotografií jednotlivých druhů a jejich kast a hnízd. Databázi a podrobnější informace o projektech lze najít na adrese www.newguineants.org.

 

Taxonomie nových druhů sociálního hmyzu

Součástí naší práce je rovněž intenzivní spolupráce s taxonomy z celého světa na určování dosud často neznámých druhů sociálního hmyzu z tropických lesů, zejména mravenců a jejich hnízdních symbiontů. Dosud se podařilo jen v rámci našich projektů zabývajících se mravenci Nové Guineje popsat  5 nových druhů mravenců a nový rod jednoho symbiotického brouka. Materiál sesbíraný v rámci projektů je rovněž sdílen také s dalšími pracovišti (Museum of Comparative Zoology Harvard, Australian National Collections,  National Agriculture Reasearch Institute of Papua New Guinea, Natural History Museum London).  

 

 

 

Publikace:

Klimeš P, McArthur A (2014) Diversity and ecology of arboricolous ant communities of Camponotus (Hymenoptera: Formicidae) in a New Guinea rainforest with descriptions of four new species. Myrmecological News 20: 141-158.

Hlaváč P., Janda M., (2009) New genus of Lomechusini (Coleoptera: Staphylinidae, Aleocharinae) from Papua New Guinea associated with Leptogenys Roger. Zootaxa 2062: 57-64.

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Entomologický ústav
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice

NAJÍT PRACOVNÍKA