Laboratoř aphidologie

Laboratoř aphidologie rozhodnutím ředitele ukončila svoji činnost k 31.12.2019.

Základním přístupem výzkumné práce byla integrace biosystematiky, bionomie, evoluční i populační genetiky, zoogeografie mšic a jejich přirozených nepřátel. Byly studovány otázky základního i aplikovaného výzkumu, zejména z oblasti ochrany rostlin (afidofágní hmyz v regulaci populační hustoty mšic) a ochrany přírody (mšice a jejich přirození nepřátelé ve vybraných ekosystémech). Práce laboratoře navazovala na mnohaletou tradici tohoto výzkumu v ČR. K dispozici jsou rozsáhlé dokladové a srovnávací sbírky studovaných skupin.

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Entomologický ústav
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice

NAJÍT PRACOVNÍKA