Vedení ústavu

Ředitel:       prof. RNDr. František Marec, CSc
  E-mail: marec@entu.cas.cz
  tel. +420-387775212
   
Zástupce ředitele:      prof. Ing. Vladimír Košťál, CSc.
  E-mail: kostal@entu.cas.cz
  tel. +420-387775324
   
Tajemník ústavu:      doc. RNDr. Jan Šula, CSc.
  E-mail: sula@entu.cas.cz
  tel. +420-387775220
   
Předseda Vědecké rady:     prof. RNDr. Ivo Šauman, Ph.D.
  E-mail: sauman@entu.cas.cz
  tel. +420-387775266
   
Vedoucí sekretariátu:     Ing. Helena Musilová
  E-mail: entu@entu.cas.cz
  tel. +420-387775216
   
Redakce European Journal of Entomology:     RNDr. Petr Švácha, CSc.
  E-mail: eje@eje.cz
  tel. +420-387775214

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Entomologický ústav
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice

NAJÍT PRACOVNÍKA