Publikace

Celkem nalezeno: 106 záznamů
Beces S., Szel G., Kodobocz V., Szabo K., Penzes Z., Čížek L., Peregovits L. (2007) Biogeography, genetic variability and nature conservation significance of Carabus hungaricus in the Carpathian basin. P. Batary and A. Korosi, ed., Fauna Pannonica 2007, Symposium on conservation and genesis of the fauna of the Carpathian Basin, Kecskemét, Hungary, 29.11 - 1.12 2007 15.
Čížek L. (2007) Vymírání za dveřmi aneb Ochrana přírody v lužním lese Veronica 21: 17-18.
Čížek L., Danihelka J. (2007) Vymírání ohrožených druhů a další otázky ohledně fungování BR Dolní Morava Lesnická Práce 10: 42.
Čížek L., Roleček J., Danihelka J. (2007) Celoplošná příprava půdy v lesích a její důsledky pro biodiverzitu Živa 6: 266-268.
Konvička M., Čížek L., Hauck D., Beneš J. (2007) Recipe for genocide: recent state of Natura 2000 sites in Czech part of Pannonian region. FAUNA PANNONICA 2007 Symposium on Conservation and Genesis of the Fauna of the Carpathian Basin Kecskemét, Hungary 29 November – 1 December 2007 37.
Pokluda P., Hauck D., Čížek L. (2007) Habitat preferences, population structure and mobility of the ground beetle Carabus hungaricus in the Pouzdrany steppe. FAUNA PANNONICA 2007. Symposium on Conservation and Genesis of the Fauna of the Carpathian Basin. 55.
Vodka Š., Konvička M., Spitzer L., Tropek R., Čížek L. (2007) Where is the biodiversity of Pannonian forests? Multiple taxonomic groups require open-canopy management. FAUNA PANNONICA 2007. Symposium on Conservation and Genesis of the Fauna of the Carpathian Basin. 68.
Čížek L., Fric Z., Konvička M. (2006) Host plant defences and voltinism in European butterflies. Ecol. Entomol. 31: 337–344.
Čížek L., Hauck D. (2006) Relict occurrence of Mycetochara obscura (Coleoptera: Tenebrionidae) in Southern Bohemia. Klapalekiana 42: 213-215.
Hanuš R., Šobotník J., Čížek L. (2006) Egg care by termite soldiers Insectes Sociaux 52: 357–359.
Hanuš R., Šobotník J., Čížek L. (2006) Egg care by termite soldiers. Insectes Sociaux 52: 357–359.
Konvička M., Čížek L., Fric Z. (2006) Why is current paradigm failing to stop insect extinctions in Central Europe. Book of Abstracts, 1st European Congress of Conservation Biology, 22-26 August 2006 Eger, Hungary
Čížek L. (2005) Diet composition and body size in insect herbivores: Why do small species prefer young leaves? Eur. J. Entomol. 102: 675–681.
Čížek L., Fric Z., Konvička M. (2005) Does voltinism in temperate insect herbivores depend on defences of their host plant? In: Kühn E., Feldmann R., Thomas J.A. & Settele J. [Eds.]: Studies on the Ecology and Conservation of Butterflies in Europe. Vol. 1: General Concepts and Case Studies. Pensoft, Sofia
Konvička M., Beneš J., Čížek L. (2005) Ohrožený hmyz nelesních stanovišť: ochrana a management Sagittaria, Olomouc
Novotný V., Miller S., Basset Y., Čížek L., Darrow K., Kaupa B., Kua J., Weiblen G. (2005) An altitudinal comparison of caterpillar (Lepidoptera) assemblages on Ficus trees in Papua New Guinea. Journal of Biogeography 32: 1303-1314.
Čížek L., Fric Z., Konvička M. (2004) Does voltinism in temperate insect herbivores depend on defences of their host plants? Comparative analysis using European butterflies. Entomology: Strength in diversity. XXII International Congress of Entomology, 15-21 August 2004, Brisbane, Australia.
Konvička M., Čížek L., Beneš J. (2004) Ohrožený hmyz nížinných lesů: ochrana a management. Sagittaria, Olomouc 79 pp.
Novotný V., Basset Y., Miller S., Kitching R., Laidlaw M., Drozd P., Čížek L. (2004) Local species richness of leaf-chewing insects feeding on woody plants from one hectare of a lowland rainforest Conservation Biology 18: 227-237.
Novotný V., Miller S., Čížek L., Lepš J., Janda M., Basset Y., Darrow K., Weiblen G. (2003) Colonizing aliens: caterpillars (Lepidoptera) feeding on Piper aduncum and P. umbellatum in rainforests of Papua New Guinea. Ecol. Entomol. 28: 704-716.

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Entomologický ústav
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice

NAJÍT PRACOVNÍKA