Publikace

Celkem nalezeno: 102 záznamů
Čížek L., Beneš J., Konvička M., Fric Z. (2009) Zpráva o stavu země: Odhmyzeno Jak se daří nejpočetnější skupině obyvatel České republiky? Vesmír 88: 386-391.
Čížek L., Hauck D. (2009) Doomed while thriving: cessation of traditional woodland management and extinction debt of saproxylic organisms in central europe. 2nd European Congress of Conservation Biology, 1-5 September 2009, Prague. Book of Abstracts. 61.
Čížek L., Krása A. (2009) Ještěrky s velmi těžkou žloutenkou Vesmír 88: 318-320.
Čížek L., Pokluda P., Hauck D., Roztočil O., Honců M. (2009) Monitoring tesaříka alpského v Ralské pahorkatině [Monitoring of the Alpine Longhorn (Rosalia alpina) in Ralsko upland] Bezděz, vlastivědný sborník Českolipska 18: 125-140.
Čížek L., Schlaghamerský J., Borucky J., Hauck D., Helešic J. (2009) Range expansion of an endangered beetle: Alpine Longhorn Rosalia alpina (Coleoptera: Cerambycidae) spreads to the lowlands of Central Europe Entomologica Fennica 20: 200-206.
Čížek L., Zábranský P. (2009) Nejohroženější obyvatelé jihomoravského luhu Lesnická Práce 7: 786-787.
Pokluda P., Hauck D., Čížek L. (2009) Biotopové preference střevlíka Carabus hungaricus na Pouzdřanské stepi. Bryja J., Řehák Z., & Zukal J. (Eds.): Zoologické dny Brno 2009.Sborník abstraktů z konference 12.-13. února 2009 151 – 152.
Vodka Š., Čížek L. (2009) Příčiny úbytku saproxylického hmyzu nížinných lesů Bryja J., Zukal J., Rehak Z. (eds.) Zoologické dny Brno 2009. Sborník abstraktů z konference 12.-13. února 2009 216.
Vodka Š., Čížek L. (2009) Ochrana brouků vázaných na staré stromy Doupné stromy, 24.9.2009, Roztoky u Křivoklátu. Sborník referátů 12 – 13.
Vodka Š., Čížek L., Průdek P. (2009) Faunistic Records from the Czech Republic - 288: Coleoptera: Cucujoidea Klapalekiana 45: 281-282.
Vodka Š., Konvička M., Čížek L. (2009) Habitat preferences of oak-feeding xylophagous beetles in a temperate woodland: implications for forest history and management. J. Insect Conserv. 13: 553-562.
Čížek L. (2008) Les nebo plantáž? Lesní hospodaření a jeho vliv na biodiverzitu Horák J. (ed.), Brouci vázaní na dřeviny, Sborník abstraktů z konference üspořádané 26.2.2008 12-13.
Čížek L., Hauck D. (2008) Lesníci, ochranáři i lesní zákon: Jednotni v boji proti lesní biodiverzitě? Tuf I.H., Kostkan V. (eds.), Výzkum v ochraně přírody, Sborník abstraktů z konference uspořádané 9.-12. září 2008 v Olomouci. 12.
Čížek L., Hauck D. (2008) Extinkční dluh v našich lesích: Fauna starých stromů na Břeclavsku Lesnická Práce 6: 19-21.
Konvička M., Čížek L. (2008) Vymírání hmyzu ve střední Evropě, selhání ochrany přírody a potřeba nového paradigmatu. n: Bryja J., Nedvěd O., Sedláček F., Zukal J. (eds.), Zoologické dny České Budějovice 2008, Sborník abstraktů z konference 14.-15. února 2008. 97.
Basset Y., Corbara B., Barrios H., Cuénoud P., Leponce M., Aberlenc H., Bail J., Bito D., Bridle J., Castano-Meneses G., Čížek L., Novotný V. (2007) IBISCA-Panama, a large-scale study of arthropod beta-diversity and vertical stratification in a lowland rainforest: rationale, study sites and field protocols. Bulletin de l'Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique, Entomologie 77: 39-69.
Beces S., Szel G., Kodobocz V., Szabo K., Penzes Z., Čížek L., Peregovits L. (2007) Biogeography, genetic variability and nature conservation significance of Carabus hungaricus in the Carpathian basin. P. Batary and A. Korosi, ed., Fauna Pannonica 2007, Symposium on conservation and genesis of the fauna of the Carpathian Basin, Kecskemét, Hungary, 29.11 - 1.12 2007 15.
Čížek L. (2007) Vymírání za dveřmi aneb Ochrana přírody v lužním lese Veronica 21: 17-18.
Čížek L., Danihelka J. (2007) Vymírání ohrožených druhů a další otázky ohledně fungování BR Dolní Morava Lesnická Práce 10: 42.
Čížek L., Roleček J., Danihelka J. (2007) Celoplošná příprava půdy v lesích a její důsledky pro biodiverzitu Živa 6: 266-268.

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Entomologický ústav
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice

NAJÍT PRACOVNÍKA