Publikace

<<...23456...>>Jít na stranu: Potvrdit
Celkem nalezeno: 5217 záznamů
Bohatá A., Tichá E., Konopická J., Strejčková M., Olšan P., Havelka Z., Kříž P., Bartoš P., Čurn V., Špatenka P. (2017) Vliv biologického ošetření osiva ječmene na klíčení obilek a mortalitu larev Tenebrio molitor po vysetí osiva do substrátu. Úroda 65: 283-286.
Bojková J., Kroča J., Helešic J., Soldán T. (2017) Plecoptera (pošvatky). In: Hejda R., Farkač J. a Chobot K. (eds): Červený seznam ohrožených druhů České republiky – bezobratlí. Red list of threatened species of the Czech Republic – invertebrates. Příroda 36: 118-122.
Bonari G., Fajmon K., Malenovský I., Zelený D., Holuša J., Jongepierová I., Kočárek P., Konvička O., Uřičář J., Chytrý M. (2017) Management of semi-natural grasslands benefiting both planbt and insect diversity: The importance of heterogeneity and tradition. Agriculture, Ecosystems and Environment 246: 243-252.
DOI: 10.1016/j.agee.2017.06.010
Brož V., Kučerová L., Rouhová L., Fleischmannová J., Strnad H., Bryant P., Žurovec M. (2017) Drosophila imaginal disc growth factor 2 is a trophic factor involved in energy balance, detoxification, and innate immunity. Scientific Reports 7: article number 43273.
DOI: 10.1038/srep43273
Carabajal Paladino L. Z., Lo Nostro F., Papeschi A., Cladera J., Bressa M.J. (2017) Spermatogenesis in the parasitoid Diachasmimorpha longicaudata (Hymenoptera: Braconidae). Acta Zoologica 98: 38-43. .
DOI: 10.1111/azo.12148
Chirino M.G., Dalíková M., Marec F., Bressa M.J. (2017) Chromosomal distribution of interstitial telomeric sequences as signs of evolution through chromosome fusion in six species of the giant water bugs (Hemiptera, Belostoma). Ecology and Evolution 7: 5227–5235.
DOI: 10.1002/ece3.3098
Chomicki G., Janda M., Renner S. (2017) The assembly of ant-farmed gardens: mutualism specialization following host broadening. Proceedings of the Royal Society B - Biological Sciences 284: article number 20161759.
DOI: 10.1098/rspb.2016.1759
Čížek L. (2017) Faunistic records from the Czech Republic – 435. Coleoptera: Cerambycidae, Buprestidae. Klapalekiana 53: 389-390.
Conti L., De Bello F., Lepš J., Acosta A.T.R., Carboni M. (2017) Environmental gradients and micro-heterogeneity shape fine-scale plant community assembly on costal dunes. Journal of Vegetation Science 28: 762-773.
DOI: 10.1111/jvs.12533
Dalíková M., Zrzavá M., Hladová I., Nguyen P., Šonský I., Flegrová M., Kubíčková S., Voleníková A., Kawahara A.Y., Peters R.S., Marec F. (2017) New insights into the evolution of the W chromosome in Lepidoptera. Journal of Heredity 108: 709-719.
DOI: 10.1093/jhered/esx063
Dalíková M., Zrzavá M., Kubíčková S., Marec F. (2017) W-enriched satellite sequence in the Indian meal moth, Plodia interpunctella (Lepidoptera, Pyralidae). Chromosome Research 25: 241–252.
DOI: 10.1007/s10577-017-9558-8
Davídková M., Doležal P. (2017) Sister broods in the spruce bark beetle, Ips typographus (L.). Forest Ecology and Management 405: 13-21.
DOI: https://doi.org/10.1016/j.foreco.2017.08.040
Ditrich T., Čihák Petr (2017) Efficiency of subaquatic light traps. Aquatic Insects 38: 171-184.
DOI: 10.1080/01650424.2017.1359305
Dvořák J., Hrivniak Ľ. (2017) The lacewing Osmylus cilicicus Krüger 1913 (Neuroptera: Osmylidae) from the Greek island of Samos, new for Europe and Greece. Acta Musei Moraviae, Scientiae biologicae (Brno) 102: 21-23.
Economo, E. P., Janda M., Guneard, B., Sarnat, E. (2017) Assembling a species-area curve through colonization, speciation, and human-mediated introduction. Journal of Biogeography 44: 1088–1097.
DOI: 10.1111/jbi.12884
Escalona H. E., Zwick A., Li H.-S., Li J., Wang X., Pang H., Hartley D., Jermiin L. S., Nedvěd O., Misof B., Niehuis O., Ślipiński A., Tomaszewska W. (2017) Molecular phylogeny reveals food plasticity in the evolution of true ladybird beetles (Coleoptera: Coccinellidae: Coccinellini). BMC Evolutionary Biology 17: article number 151.
DOI: 10.1186/s12862-017-1002-3
Faltýnek Fric Z., Rindoš M., Hula V. (2017) Eurema brigitta (Lepidoptera: Pieridae) – a new record of butterfly for Socotra. Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae 57 (supplementum): 221-225.
DOI: 10.1515/aemnp-2017-0119
Farahani S., Talebi A., Starý P., Rakhshani E. (2017) Occurrence of the rare root aphid parasitoid, Aclitus obscuripennis (Hymenoptera: Braconidae: Aphidiinae) in Iran. Biologia 72: 1494-1498.
DOI: 10.1515/biolog-2017-0167
Fayle T. M., Wanji C., Turner E., Yusah K. (2017) Living together in novel habitats: A review of land-use change impacts on mutualistic ant-plant symbioses in tropical forests. In Ant-Plant Interactions: Impacts of Humans on Terrestrial Ecosystems, Ed. by: Paulo S. Oliveira, Suzanne Koptur. Cambridge University Press In Press:
Ferrer-Suay M., Starý P., Selfa J., Pujade-Villar J. (2017) Revision of charipine aphid hyperparasitoids (Hymenoptera, Cynipoidea: Figitidae) from central Europe. Entomologica Fennica 28: 113-147.
<<...23456...>>Jít na stranu: Potvrdit

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Entomologický ústav
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice

NAJÍT PRACOVNÍKA