Publikace

Celkem nalezeno: 102 záznamů
Čížek L., Hauck D., Pokluda P. (2012) Contrasting needs of grassland dwellers: habitat preferences of endangered steppe beetles (Coleoptera) J. Insect Conserv. 16: 281-293.
DOI: 10.1007/s10841-011-9415-6
Drag L., Čížek L., Pokluda P., Hauck D., Honců M., Roztočil O. (2012) Tesařík alpský a jeho výskyt v ČR Živa 5: 247-250.
Pokluda P., Hauck D., Čížek L. (2012) Importance of marginal habitats for grassland diversity: fallows and overgrown tall-grass steppe as key habitats of endangered ground-beetle Carabus hungaricus Insect Conservation and Diversity 5: 27-36.
DOI: 10.1111/j.1752-4598.2011.00146.x
Řehounek J., Čížek L., Grycz F., Křivan V. (2012) Suchozemští brouci In: Tropek R. & Řehounek J. (eds): Bezobratlí postindustriálních stanovišť: Význam, ochrana a management, ENTÚ BC AV ČR & Calla, České Budějovice, pp. 51-65.
Šebek P., Altman J., Platek M., Čížek L. (2012) Pollarding as a tool for conservation of tree hollow fauna. The 8th European Conference on Ecological Restoration, Programme and Abstract Book p. 70.
Šebek P., Čížek L. (2012) Restauration des habitats traditionnels forestiers: cas des coléoptères saproxyliques Le Réveil du Dodo - IVe journées francophones des sciences de la conservation, 2-4 mai 2012, Dijon, France
Šebek P., Čížek L., Hauck D., Schlaghamerský J. (2012) Saproxylic beetles in an isolated pollard willow stand and their association with Osmoderma barnabita (Coleoptera: Scarabaeidae). In: Jurc M. (ed.): Saproxylic beetles in Europe: monitoring, biology and conservation 67-72.
Drag L., Hauck D., Pokluda P., Zimmermann K., Čížek L. (2011) Demography and Dispersal Ability of a Threatened Saproxylic Beetle: A Mark-Recapture Study of the Rosalia Longicorn (Rosalia alpina). PLoS One 6: e21345.
DOI: 10.1371/journal.pone.0021345
Čížek L., Procházka J. (2010) Případ Breclavské aleje aneb jak peníze na ochranu přírody zaplatily likvidaci ohrožených tvoru Živa 2010: 131-133.
Drag L., Hauck D., Pokluda P., Čížek L. (2010) Habitat preferences and population size of the last population of the Alpine Longhorn Rosalia alpina (Coleoptera: Cerambycidea) in Bohemia 6th European symposium and workshop on the conservation of saproxylic beetles June 15-17, 2010, Ljubljana 22-23.
Drag L., Hauck D., Pokluda P., Čížek L. (2010) Populační ekologie tesaříka alpského (Rosalia alpina) v okolí NPR Malý a Velký Bezděz BRYJA J. & ZASADIL P. (eds.): ZOOLOGICKÉ DNY Praha 2010, Sborník abstraktů z konference 11.-12. února 2010 60.
Miklín J., Čížek L., Kmet J. (2010) Dramatický úbytek stanovišť chráněných brouků v luzích jihu Moravy Bryja J. & Zasadil P. (eds.):ZOOLOGICKÉ DNY Praha 2010 Sborník abstraktů z konference 11.-12. února 2010 152.
Miklín J., Kment J., Riedl V., Čížek L. (2010) No Country for Old Trees: Forestry intensification induced loss of key habitats for endangered beetles in the March-Thaya floodplain, Czech Republic 6th European symposium and workshop on the conservation of saproxylic beetles June 15-17, 2010, Ljubljana 48.
Novotný V., Miller S., Baje L., Balagawi S., Basset Y., Čížek L., Craft K., Dem F., Drew R., Hulcr J., Lepš J., Lewis O., Pokon R., Stewart A., Weiblen G. (2010) Guild-specific patterns of species richness and host specialization in plant-herbivore food webs from a tropical forest Journal of Animal Ecology 79: 1193-1203.
DOI: 10.1111/j.1365-2656.2010.01728.x
Plátek M., Čížek L. (2010) Current and future resource base of Osmoderma barnabita and Cerambyx cerdo in the floodplain forest of the lower Thaya River (Czech Republic) 6th European symposium and workshop on the conservation of saproxylic beetles June 15-17, 2010, Ljubljana 24.
Schlaghamerský J., Procházka J., Čížek L. (2010) Vertical distribution of saproxylic beetle flight activity 6th European symposium and workshop on the conservation of saproxylic beetles June 15-17, 2010, Ljubljana 28.
Šebek P., Čížek L., Hauck D., Schlaghamerský J. (2010) Viability of an Osmoderma barnabita population in a pollard willow stand at Vojkovice (Czech Republic) 6th European symposium and workshop on the conservation of saproxylic beetles June 15-17, 2010, Ljubljana 2010: 18-19.
Vodka Š., Čížek L. (2010) Where does saproxylic diversity occur in European lowlands? 6th European symposium and workshop on the conservation of saproxylic beetles June 15-17, 2010, Ljubljana 31.
Vodka Š., Pech P., Čížek L. (2010) Faunistic Records from the Czech Republic - 305: Hymenoptera: Formicidae Klapalekiana 46: 237–238.
Čížek L. (2009) Problémy ochrany biodiverzity v lužních lesích Zoologické dny Brno, Sborník abstraktů z konference 12.-13. února 2009. 50.

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Entomologický ústav
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice

NAJÍT PRACOVNÍKA