Publikace

Celkem nalezeno: 102 záznamů
Vávra J., Čížek L., Vodka Š., Hauck D., Konvička O. (2014) Faunistics records from the Czech Republic – Coleoptera: Eucnemidae Klapalekiana 50: 127–128.
Vodka Š., Büche B., Čížek L. (2014) Faunistic records from the Czech Republic – 376. Coleoptera: Ptinidae. Klapalekiana 50: 263.
Waqa-Sakiti H., Stewart A., Čížek L., Hodge S. (2014) Patterns of tree species usage by long-horned beetles (Coleoptera: Cerambycidae) in Fiji. Pacific Science 68: 57-64.
DOI: 10.2984/68.1.5
Drag L., Košnar J., Čížek L. (2013) Development and characterization of ten polymorphic microsatellite loci for the Great Capricorn beetle (Cerambyx cerdo) (Coleoptera: Cerambycidae). Conservation Genetics Resources 5: pp 907-909.
DOI: 10.1007/s12686-013-9930-8
Drag L., Zima J., Čížek L. (2013) Characterization of nine polymorphic microsatellite loci for a threatened saproxylic beetle Rosalia alpina (Coleoptera: Cerambycidae). Conservation Genetics Resources 5: pp 903-905.
DOI: 10.1007/s12686-013-9929-1
Drag L., Zima J., Čížek L. (2013) Genetická struktura populací kriticky ohroženého tesaříka alpského (Rosalia alpina) ve střední Evropě Bryja, Řehák & Zukal (eds.): Zoologické dny, Brno 2013, sborník abstraktů z konference 7.-8.února 2013, 176 pp.
Jirků M., Konvička M., Čížek L., Šálek M., Robovský J., Dostál D. (2013) Návrat zubra do České republiky. Akademický bulletin AV ČR 2013: 28-31.
Plátek M., Albert J., Šebek P., Hauck D., Čížek L. (2013) Vertikální stratifikace a mikrohabitatové preference tesaříka obrovského (Cerambyx cerdo) na volně rostlých, starých dubech. Bryja, Řehák & Zukal (eds.): Zoologické dny, Brno 2013, sborník abstraktů z konference 7.-8. února 2013 p. 176.
Poláková S., Kovář J., Chlumská Z., Trnka F., Beneš J., Plátek M., Šebek P., Bartoš M., Fasterová Z., Doležal J., Dvorský M., Dančák M., Zapletal M., Vlašánek P., Vrba P., Gabriš R., Vodka Š., Drag L., Mikátová B., Vlašín M., Bače R., Svoboda M., Stejskal R., Škorpík M., Čížek L. (2013) Vliv prosvětlení porostu na diverzitu a ochranářskou hodnotu společenstev živočichů a rostlin v doubravách NP Podyjí. Bryja, Řehák & Zukal (eds.): Zoologické dny, Brno 2013, sborník abstraktů z konference 7.-8. února 2013 p. 183.
Šebek P., Altman J., Plátek M., Čížek L. (2013) Ořezávání stromů jako klíč k ochraně druhů vázaných na stromové dutiny. Bryja, Řehák & Zukal (eds.): Zoologické dny, Brno 2013, sborník abstraktů z konference 7.-8. února 2013 p. 225.
Šebek P., Altman J., Plátek M., Čížek L. (2013) Is active management the key to the conservation of saproxylic biodiversity? Pollarding promotes the formation of tree hollows. PLoS ONE 8: e60456.
DOI: 10.1371/journal.pone.0060456
Šebek P., Altman J., Plátek M., Čížek L. (2013) Pollarding as a management tool in the conservation of tree hollow fauna. Intecol 2013, 18-23 August 2013, London, UK
Šebek P., Bartoš M., Beneš J., Chlumská Z., Doležal J., Kovář J., Mikátová B., Platek M., Poláková S., Škorpík M., Stejskal R., Trnka F., Vlašín M., Zapletal M., Čížek L. (2013) Effect of active conservation management on biodiversity: Multi-taxa survey in oak woodlands of Podyji National Park, Czech Republic. 5th Symposium for Research in Protected Areas, 10-12 June 2013, Mittersill, Austria: Conference Volume 717-720.
Šebek P., Bartoš M., Beneš J., Chlumská Z., Doležal J., Kovář J., Mikátová B., Platek M., Poláková S., Škorpík M., Stejskal R., Trnka F., Vlašín M., Zapletal M., Čížek L. (2013) Effect of active conservation management on biodiversity: Multi-taxa survey in oak woodlands of Podyji National Park, Czech Republic. Open Landscapes, 29 September - 3 October 2013, Hildesheim, Germany
Šebek P., Bartoš M., Beneš J., Chlumská Z., Doležal J., Kovář J., Mikátová B., Plátek M., Poláková S., Škorpík M., Stejskal R., Trnka F., Vlašín M., Zapletal M., Čížek L. (2013) Vliv aktivního hospodaření na biodiverzitu doubrav v Národním parku Podyjí. Ekologie 2013, 18.-20. října 2013, Brno
Vodka Š., Čížek L. (2013) The effects of edge-interior and understorey-canopy gradients on the distribution of saproxylic beetles in a temperate lowland forest. Forest Ecology and Management 304: 33-41.
DOI: 10.1016/j.foreco.2013.04.007
Albert J., Plátek M., Čížek L. (2012) Vertical stratification and microhabitat selection by the Great Capricorn Beetle (Cerambyx cerdo) (Coleoptera: Cerambycidae) in open-grown, veteran oaks. European Journal of Entomology 109: 553–559.
Basset Y., Čížek L., Cuénoud P., Didham R., Guilhaumon F., Missa O., Novotný V., Odegaard F., Roslin T., Schmidl J., Tishechkin A., Winchester N., Roubik D., Aberlenc H., Bail J., Barrios H., Bridle J., Castano-Meneses G., Corbara B. (2012) Arthropod diversity in a tropical forest. Science 338: 1481-1484.
DOI: 10.1126/science.1226727
Čížek L. (2012) Active restoration and management of forest habitats Jongepierová et al., eds. Ecological restoration in The Czech Republic 17-19.
Čížek L. (2012) Výzvy aktivního managementu lesů pro podporu biodiverzity Jongepierová et al., eds. Ekologická obnova v České republice 17-19.

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Entomologický ústav
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice

NAJÍT PRACOVNÍKA