Publikace

Celkem nalezeno: 26 záznamů
Potocký P., Bartoňová A., Beneš J., Zapletal M., Konvička M. (2018) Life-history traits of Central European moths: gradients of variation and their association with rarity and threats. Insert Conservation and Diversity in press: DOI: 10.1111/icad.12291
Rindoš M., Riedel M., Zapletalová L., Zapletal M., Vrba P. (2017) Faunistic records from the Czech Republic – 430. Hymenoptera: Ichneumonidae. Klapalekiana 53: 373-374.
Šlancarová J., Bartoňová A., Zapletal M., Kotilínek M., Faltýnek Fric Z., Micevski N., Kati V., Konvička M. (2016) Life history traits reflect changes in mediterranean butterfly communities due to forest encroachment. PLoS ONE 11: e0152026.
Zapletal M., Knížek J. (2016) Faunistic Records from the Czech Republic - 407. Lepidoptera: Geometridae. Klapalekiana 52: 106.
Zapletalová L., Zapletal M., Konvička M. (2016) Habitat impact on ultraviolet reflectance in moths. Environmental Entomology 45: 1300-1305.
DOI: 10.1093/ee/nvw097
Novotný D., Zapletal M., Kepka P., Beneš J., Konvička M. (2015) Large moths captures by a pest monitoring system depend on farmland heterogeneity. Journal of Applied Entomology 139: 390-400.
DOI: 10.1111/jen.12185
Šebek P., Bače R., Bartoš M., Beneš J., Chlumská Z., Doležal J., Dvorský M., Kovář J., Machač O., Mikátová B., Perlik M., Platek M., Poláková S., Škorpík M., Stejskal R., Svoboda M., Trnka F., Vlašín M., Zapletal M., Čížek L. (2015) Does a minimal intervention approach threaten the biodiversity of protected areas? A multi-taxa short-term response to intervention in temperate oak-dominated forests. Forest Ecology and Management 358: 80-89.
DOI: 10.1016/j.foreco.2015.09.008
Šlancarová J., Vrba P., Plátek M., Zapletal M., Spitzer L., Konvička M. (2015) Co-occurrence of three Aristolochia-feeding Papilionids (Archon apollinus, Zerynthia polyxena and Zerynthia cerisy) in Greek Thrace. Journal of Natural History 49: 1825-1848.
DOI: 10.1080/00222933.2015.1006281
Kadlec T., Zapletal M., Marhoul P. (2013) Motýli vybraných evropsky významných lokalit Libereckého kraje (Česká republika). Butterflies and moths (Lepidoptera) of selected Sites of Community Importance in Liberec Region (Czech Republic). Klapalekiana 49: 43-71.
Poláková S., Kovář J., Chlumská Z., Trnka F., Beneš J., Plátek M., Šebek P., Bartoš M., Fasterová Z., Doležal J., Dvorský M., Dančák M., Zapletal M., Vlašánek P., Vrba P., Gabriš R., Vodka Š., Drag L., Mikátová B., Vlašín M., Bače R., Svoboda M., Stejskal R., Škorpík M., Čížek L. (2013) Vliv prosvětlení porostu na diverzitu a ochranářskou hodnotu společenstev živočichů a rostlin v doubravách NP Podyjí. Bryja, Řehák & Zukal (eds.): Zoologické dny, Brno 2013, sborník abstraktů z konference 7.-8. února 2013 p. 183.
Šebek P., Bartoš M., Beneš J., Chlumská Z., Doležal J., Kovář J., Mikátová B., Platek M., Poláková S., Škorpík M., Stejskal R., Trnka F., Vlašín M., Zapletal M., Čížek L. (2013) Effect of active conservation management on biodiversity: Multi-taxa survey in oak woodlands of Podyji National Park, Czech Republic. 5th Symposium for Research in Protected Areas, 10-12 June 2013, Mittersill, Austria: Conference Volume 717-720.
Šebek P., Bartoš M., Beneš J., Chlumská Z., Doležal J., Kovář J., Mikátová B., Platek M., Poláková S., Škorpík M., Stejskal R., Trnka F., Vlašín M., Zapletal M., Čížek L. (2013) Effect of active conservation management on biodiversity: Multi-taxa survey in oak woodlands of Podyji National Park, Czech Republic. Open Landscapes, 29 September - 3 October 2013, Hildesheim, Germany
Šebek P., Bartoš M., Beneš J., Chlumská Z., Doležal J., Kovář J., Mikátová B., Plátek M., Poláková S., Škorpík M., Stejskal R., Trnka F., Vlašín M., Zapletal M., Čížek L. (2013) Vliv aktivního hospodaření na biodiverzitu doubrav v Národním parku Podyjí. Ekologie 2013, 18.-20. října 2013, Brno
Zapletal M., Fric Z., Beneš J., Konvička M. (2013) Expanze zavíječe bahenního Ostrinia palustralis v České republice (Lepidoptera: Pyralidae). Expansion of the pyralid moth Ostrinia palustralis in the Czech Republic (Lepidoptera: Pyralidae). Klapalekiana 49: 95-105.
Kočíková L., Zapletal M., Panigaj Ľ. (2012) UV reflectance patterns in moths. VII. Lepidopterologické kolokvium: sborník abstraktů z konference: 24. január 2013, Olomouc. Univerzita Palackého v Olomouci. 32-33.
Zimmermann K., Fric Z., Jiskra P., Kopečková M., Vlašánek P., Zapletal M., Konvička M. (2011) Mark-recapture on large spatial scale reveals long distance dispersal in the Marsh Fritillary, Euphydryas aurinia. Ecological Entomology 36: 499-510.
Darebník J., Skala J., Kadlec T., Zapletal M. (2009) Inventarizace Lepidopter na území Národního parku Nízké Tatry, aneb co zbylo z původní mozaiky druhů? In: Kulfan J., Dvořáčková K. (eds.) IV. Lepidopterologické kolokvium. Ústav ekológie lesa SAV, Zvolen 29.1.2009. Program a zborník abstraktov 9-10.
Zapletal M., Beneš J., Fric Z., Konvička M. (2009) Ostrinia palustralis in the Czech Republic - even Microlepidoptera respond to warming climate. Zoologické dny Praha 2010, Sborník abstraktů z konference 11-12. února 2010, J. Bryja & P. Zasadil eds. 244.
Zapletal M., Haláček L. (2009) Mokřadní motýl zavíječ bahenní, Ostrinia palustralis, nalezen v jižních Čechách (Lepidoptera: Pyralidae). Sbor. Jihočes. Muz. v Čes. Budějovicích, Přír. vědy 49: 93-95.
Zapletal M., Spitzer L. (2009) Nález modráska komonicového (Polyommatus dorylas) (Lepidoptera: Lycaenidae) v podhůří Vsetínských vrchů (Česká republika). Klapalekiana 45: 225-227.

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Entomologický ústav
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice

NAJÍT PRACOVNÍKA