Publikace

Celkem nalezeno: 23 záznamů
Svobodová Z., Skoková Habuštová O., Vinokurov K. (2018) The peculiarities of Cry3Aa δ-endotoxin processing in midgut of tenebrionid storage product pests may have an impact on its toxicity. IOBC/WPRS Bulletin 130: 127-133.
Caccia S., Chakroun M., Vinokurov K., Ferré J. (2014) Proteolytic processing of Bacillus thuringiensis Vip3A proteins by two Spodoptera species. Journal of Insect Physiology 67: 76-84.
DOI: 10.1016/j.jinsphys.2014.06.008
Semashko T., Vorotnikova E., Sharikova V., Vinokurov K., Smirnova Y., Dunaevsky Y., Belozersky M., Oppert B., Elpidina E., Filippova I. (2014) Selective chromogenic and fluorogenic peptide substrates for the assay of cysteine peptidases in complex mixtures. Analytical Biochemistry 449: 179-187.
DOI: 10.1016/j.ab.2013.12.032
Vinokurov K., Bednářová A., Tomčala A., Stašková T., Krishnan N., Kodrík D. (2014) Role of adipokinetic hormone in stimulation of salivary gland activities: the fire bug Pyrrhocoris apterus L. (Heteroptera) as a model species. J. Insect Physiol. 60: 58-67.
DOI: 10.1016/j.jinsphys.2013.11.005
Svobodová Z., Skoková Habuštová O., Vlasák J., Vinokurov K. (2013) Laboratory bioassay assessing the enhancement of Cry3Aa toxicity to coleopteran storage pests – preliminary results. IOBC/WPRS Bulletin 97: 109-113.
Kodrík D., Vinokurov K., Tomčala A., Socha R. (2012) The effect of adipokinetic hormone on midgut characteristics in Pyrrhocoris apterus L. (Heteroptera) J. Insect. Physiol. 58: 194-204.
DOI: 10.1016/j.jinsphys.2011.11.010
Kodrík D., Vinokurov K., Tomčala A., Socha R. (2012) Digestive enzymes and AKH control of their activities in Pyrrhocoris apterus (Heteroptera). 26th Conference of European Comparative Endocrinologists, Zurich, Switzerland, August 21 - 25, Abstract No. OR 14-6 p. 79.
Navrátil O., Kodrík D., Kludkiewicz B., Vinokurov K., Sehnal F., Horáčková V. (2012) Protease inhibitors as a possible new factor in agricultural plant protection against microbial and fungal attack. In: Romeis J., Meissle M., Álvarez-Alfageme (Eds), GMOs in Integrated Plant Production, IOBC wprs Bulletin 73: 61-67.
Kludkiewicz B., Vinokurov K., Taranushenko Y., Kodrík D., Sehnal F. (2011) Příprava rekombinantního inhibitoru proteáz NcPIb. In: Funkční genomika a proteomika ve šlechtění rostlin. N.S. Kiran, B. Brzobohatý (Eds.), Mendelova univerzita v Brně (ISBN 978-80-7157-044-8), str. 21-24
Kodrík D., Vinokurov K., Tomčala A., Socha R. (2011) Control of insect digestion: Are adipokinetic hormones involved? In: VIIth International Conference on Arthropods: Chemical, Physiological, Biotechnological and Environmental Aspects (Bialka Tatrzanska, Poland, September 18-23) Abstract Book, Eds. D. Konopinska and M. Kuczer, ISBN: 978-83-60043-16-5, O-34 p. 46.
Navrátil O., Kodrík D., Kludkiewicz B., Habuštová O., Vinokurov K., Sehnal F., Horáčková V. (2011) Inhibitor proteáz z hedvábí zavíječe voskového ovlivňuje odolnost brambor proti patogenům. In: Funkční genomika a proteomika ve šlechtění rostlin .N.S. Kiran, B. Brzobohatý (Eds.), Mendelova univerzita v Brně (ISBN 978-80-7157-044-8), str. 16-18
Navrátil O., Kodrík D., Kludkiewicz B., Vinokurov K., Sehnal F., Horáčková V. (2011) Protease inhibitors as a possible new factor in agricultural plant protection against microbial and fungal attack. 5th Ecological Impact of Genetically Modified Organisms IOBC-WPRS Meeting, České Budějovice, Czech Republic, June 22 – 25, P.5 p. 51.
Morris K., Lorenzen M., Hiromasa Y., Tomich J., Oppert C., Elpidina E., Vinokurov K., Jurat-Fuentes J., Fabrick J., Oppert B. (2009) Tribolium castaneum larval gut transcriptome and proteome: A resource for the study of the coleopteran gut. Journal of Proteome Research 8: 3889-98.
Taranushenko Y., Vinokurov K., Kludkiewicz B., Kodrík D., Sehnal F. (2009) Peptidase inhibitors from the salivary glands of the cockroach Nauphoeta cinerea. Insect Biochem. Mol. Biol. 39: 920-930.
Navrátil O., Kludkiewicz B., Vinokurov K., Horáčková V., Sehnal F. (2008) Potato with transgene for the fusion protein SPI2::GFP (in Czech). “Funkční genomika a proteomika ve šlechtění rostlin” (V. Reinöhl, ed.), Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně (ISBN 978-80-7375-234-7). 22-27..
Richards S., Genome C., Jindra M., Vinokurov K. (2008) The genome of the model beetle and pest Tribolium castaneum. Nature 452: 949-955.
DOI: 10.1038/nature06784
Vinokurov K., Taranushenko Y., Kludkiewicz B., Kodrík D., Sehnal F. (2008) Proteinase inhibitors from cockroaches: perspective of their use in the plant protection (in Czech). Funkční genomika a proteomika ve šlechtění rostlin (V. Reinöhl, ed.), Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně (ISBN 978-80-7375-234-7). 12-18.
Prabhakar S., Chen M., Elpidina E., Vinokurov K., Smith C., Marshall J., Oppert B. (2007) Sequence analysis and molecular characterization of larval midgut cDNA transcripts encoding peptidases from the yellow mealworm, Tenebrio molitor L. Insect Molecular Biology 16: 455–468.
Vinokurov K., Taranushenko Y., Kodrík D., Kludkiewicz B., Habuštová O., Sehnal F. (2007) Nové inhibitory proteáz a jejich využití v ochraně rostlin, Funkční genomika a proteomika ve šlechtění rostlin, Křtiny, 24.-25. září, str. 13-15.
Vinokurov K., Taranushenko Y., Krishnan N., Sehnal F. (2007) Proteinase, amylase, and proteinase-inhibitor activities in the gut of six cockroach species J. Insect Physiol. 53: 794-802.

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Entomologický ústav
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice

NAJÍT PRACOVNÍKA