Ing. Martin Moos, Ph.D.

Funkce: Vědecký pracovník - Laboratoř analytické biochemie a metabolomiky

Kontaktní údaje

Telefon: 420387775276
E-mail: moos@bclab.eu
Web: www.bclab.eu

Publikace
Celkem nalezeno: 10 záznamů
Volf M., Segar S. T., Miller S. E., Isua B., Sisol M., Aubona G., Šimek P., Moos M., Laitila J., Kim J., Zima J., Rota J., Weiblen G. D., Wossa S., Salminen J.-P., Basset Y. F., Novotný V. (2018) Community structure of insect herbivores is driven by conservatism, escalation and divergence of defensive traits in Ficus. Ecology Letters 21 : 83-92.
DOI: 10.1111/ele.12875
Moos M., Šimek P., Petrus K., Hušek P. (2017) Poloprovoz MetaboAuto® - PGL MXP-S kit. POLOPROVOZ
Rozsypal J., Moos M., Goto S.G. (2017) Cold acclimation increases cold tolerance independently of diapause programing in the bean bug, Riptortus pedestris. Bulletin of Entomological Research in press : DOI: 10.1017/S0007485317001006
Tomčala A., Kyselová V., Schneedorferová I., Opekarová I., Moos M., Urajová P., Kručinská J., Oborník M. (2017) Separation and identification of lipids in the photosynthetic cousins of Apicomplexa Chromera velia and Vitrella brassicaformis. Journal of Separation Science 40 : 3402-3413.
DOI: 10.1002/jssc.201700171
Košťál V., Korbelová J., Poupardin R., Moos M., Šimek P. (2016) Arginine and proline applied as food additives stimulate high freeze tolerance in larvae of Drosophila melanogaster. Journal of Experimental Biology 219 : 2538-2367 .
DOI: 10.1242/jeb.142158
Košťál V., Korbelová J., Štětina T., Poupardin R., Colinet H., Zahradníčková H., Opekarová I., Moos M., Šimek P. (2016) Physiological basis for low-temperature survival and storage of quiescent larvae of the fruit fly Drosophila melanogaster. Scientific Reports 6 : 32346.
DOI: 10.1038/srep32346
Moos M., Šimek P., Petrus K., Hušek P. (2016) Poloprovoz MetaboAuto® - PGL HFBCF MXP-U. POLOPROVOZ
Li Y., Zhang L., Chen H., Košťál V., Šimek P., Moos M., Denlinger D. (2015) Shifts in metabolomic profiles of the parasitoid Nasonia vitripennis associated with elevated cold tolerance induced by the parasitoid's diapause, host diapause and host diet augmentation with proline. Insect Biochemistry and Molecular Biology 63 : 34-46.
DOI: 10.1016/j.ibmb/2015.05.012
Moos M., Hušek P., Šimek P. (2014) Příprava metabolomické analytické metody s manuální přípravou vzorků a její přizpůsobení plně automatizovanému procesu. POLOPROVOZ
Petrus K., Moos M., Fesl J. (2014) Naprogramování ovládání robotického zařízení. SOFTWARE

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Entomologický ústav
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice

NAJÍT PRACOVNÍKA