Ing. Jiří Nermuť, Ph.D.

Funkce: Vědecký pracovník - Laboratoř entomopatogenních hlístic

Kontaktní údaje

Telefon: 420387775245
E-mail: nermut@entu.cas.cz
Místnost: 131

Popis

Ekologie a taxonomie parazitických hlístic hmyzu a měkkýšů a jejich využití v ochraně rostlin.

Publikace
Celkem nalezeno: 60 záznamů
Mráček Z., Nermuť J., Půža V. (2018) Mucron morphology in male entomopathogenic nematodes of the Steinernematidae (Nematoda). Nematology in press : DOI: 10.1163/15685411-00003174
Zemek R., Konopická J., Bohatá A., Nermuť J., Mráček Z., Palevsky E. (2018) Susceptibility of the bulb mite Rhizoglyphus robini (Acari: Acaridae) to entomopathogenic fungi IOBC/WPRS Bulletin In press :
Askary, T. H., Nermuť J., Ahmad, M. J., Ganai, M. A. (2017) Future Thrusts in Expanding the Use of Entomopathogenic and Slug Parasitic Nematodes in Agriculture. Biocontrol Agents: Entomopathogenic and Slug Parasitic Nematodes. M. M. M. Abd-Elgawad, T. H. Askary and J. Coupland (Eds). Wallingford, UK Boston, USA, CABI. 620-627.
Konopická J., Zemek R., Bohatá A., Nermuť J., Mráček Z., Palevsky E., Čurn V. (2017) Možné využití entomopatogenních hub proti roztoči Rhizoglyphus robini (Acari: Acaridae). Úroda 65 : 73-80.
Nermuť J., Holovachov O., Tandigan de Ley, I., Půža V. (2017) Alloionema californicum Nermuť, Půža, Mráček & Lewis, 2016 is a junior synonym of Alloionema similis Holovachov, Boström, Tandingan De Ley, Mc Donnell, Alvarado, Paine & De Ley, 2016 (Nematoda: Alloionematidae). Zootaxa 4324 (2) : 378-384.
DOI: 10.11646/zootaxa.4324.2.10
Nermuť J., Půža V. (2017) Slug Parasitic Nematodes: Biology, Parasitism, Production and Application. Biocontrol Agents: Entomopathogenic and Slug Parasitic Nematodes. M. M. M. Abd-Elgawad, T. H. Askary and J. Coupland (Eds). Wallingford, UK Boston, USA, CABI. 533-547.
Nermuť J., Půža V., Mekete T., Mráček Z. (2017) Phasmarhabditis bohemica n. sp. (Nematoda: Rhabditidae), a slug-parasitic nematode from the Czech Republic. Nematology 19 : 93-107.
DOI: 10.1163/15685411-00003034
Nermuť J., Půža V., Mráček Z. (2017) Diversity of mollusc-parasitic nematodes of the genus Phasmarhabditis. How to identify them? Microbial and Nematode Control of Invertebrate Pests. IOBC/WPRS Bulletin 129 : 134-138.
Nermuť J., Půža V., Zemek R., Mráček Z. (2017) The assessment of the effect of entomopathogenic nematodes on bulb mites, pests of garlic and onion. 16th Meeting of the IOBC-WPRS Working Group - Microbial and Nematode Control of Invertebrate Pests, Tbilisi, Georgia, June 11-15. 89.
Nermuť J., Půža V., Zemek R., Mráček Z. (2017) The assessment of the effect of entomopathogenic nematodes on bulb mites, pests of garlic and onion. Microbial and Nematode Control of Invertebrate Pests. IOBC/WPRS Bulletin 129 : 130-133.
Nermuť J., Zemek R., Mráček Z., Půža V. (2017) Entomopathogenic nematodes as natural enemies for control of Rhizoglyphus robini Claparede (Acari: Astigmata). IOBC meeting of the working group integrated control of plant-feeding mites, Chania, Greece. 17.
Půža V., Nermuť J., Mráček Z., Gengler S., Haukeland S. (2017) Steinernema pwaniensis n. sp., a new entomopathogenic nematode (Nematoda: Steinernematidae) from Tanzania. Journal of Helminthology 91 : 20-34.
DOI: 10.1017/S0022149X15001157
Yakovlev Y., Nermuť J., Půža V., Kharchenko V., Mráček Z. (2017) New record of Steinernema arenarium (Artyukhovsky) (Rhabditida: Steinernematidae) from Ukraine and note on its distribution. Acta Parasitologica 62 (2) : 255-264.
DOI: 10.1515/ap-2017-0032
Çimen H., Půža V., Nermuť J., Hatting J., Ramakuwela T., Faktorová L., Hazir S. (2016) Steinernema beitlechemi n. sp., a new entomopathogenic nematode (Nematoda: Steinernematidae) from South Africa. Nematology 18 : 439-453.
DOI: 10.1163/15685411-00002968
Çimen H., Půža V., Nermuť J., Hatting J., Ramakuwela T., Hazir S. (2016) Steinernema biddulphi n. sp., a New Entomopathogenic Nematode (Nematoda: Steinernematidae) from South Africa. Journal of Nematology 48 : 148-158.
Grucmanová Š., Holuša J., Čermák V., Nermuť J. (2016) Nematodes associated with Ips cembrae (Coleoptera: Curculionidae): comparison of generations, sexes and sampling methods. Journal of Applied Entomology 140 : 395-403.
DOI: 10.1111/jen.12269
Mráček Z., Půža V., Nermuť J. (2016) The significance of the tail projections in female entomopathogenic nematodes within the family Steinernematidae. Journal of Helminthology 90 : 249-251.
Nermuť J., Půža V. (2016) Parazitické hlístice plžů. Živa 81-83.
Nermuť J., Půža V., Mekete T., Mráček Z. (2016) Phasmarhabditis bonaquaense n. sp. (Nematoda: Rhabditidae), a new slug-parasitic nematode from the Czech Republic. Zootaxa 4179(3) : 530-546.
DOI: 10.11646/zootaxa.4179.3.8
Nermuť J., Půža V., Mráček Z. (2016) Neoalloionema indicum n. sp. (Nematoda: Alloionematidae), a new alloionematid from India. Nematology 18 : 949-962.
DOI: 10.1163/15685411-00003007

Více publikací

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Entomologický ústav
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice

NAJÍT PRACOVNÍKA