RNDr. Zdeněk Mráček, DrSc.

Funkce: Vědecký pracovník - Laboratoř entomopatogenních hlístic

Kontaktní údaje

Telefon: 420387775240
E-mail: mracek@entu.cas.cz

Popis

Hmyzí hlístovky, taxonomie, ekologie, biologický boj.|Entomopathogenic nematodes, taxonomy, ecology, biological control.

Publikace
Celkem nalezeno: 167 záznamů
Konopická J., Zemek R., Bohatá A., Nermuť J., Mráček Z., Palevsky E., Čurn V. (2017) Možné využití entomopatogenních hub proti roztoči Rhizoglyphus robini (Acari: Acaridae). Úroda 65 : 73-80.
Nermuť J., Půža V., Mekete T., Mráček Z. (2017) Phasmarhabditis bohemica n. sp. (Nematoda: Rhabditidae), a slug-parasitic nematode from the Czech Republic. Nematology 19 : 93-107.
DOI: 10.1163/15685411-00003034
Nermuť J., Půža V., Mráček Z. (2017) Diversity of mollusc-parasitic nematodes of the genus Phasmarhabditis. How to identify them? 16th Meeting of the IOBC-WPRS Working Group - Microbial and Nematode Control of Invertebrate Pests, Tbilisi, Georgia, June 11-15. 88.
Nermuť J., Půža V., Zemek R., Mráček Z. (2017) The assessment of the effect of entomopathogenic nematodes on bulb mites, pests of garlic and onion. 16th Meeting of the IOBC-WPRS Working Group - Microbial and Nematode Control of Invertebrate Pests, Tbilisi, Georgia, June 11-15. 89.
Nermuť J., Zemek R., Mráček Z., Půža V. (2017) Entomopathogenic nematodes as natural enemies for control of Rhizoglyphus robini Claparede (Acari: Astigmata). IOBC meeting of the working group integrated control of plant-feeding mites, Chania, Greece. 17.
Půža V., Nermuť J., Mráček Z., Gengler S., Haukeland S. (2017) Steinernema pwaniensis n. sp., a new entomopathogenic nematode (Nematoda: Steinernematidae) from Tanzania. Journal of Helminthology 91 : 20-34.
DOI: 10.1017/S0022149X15001157
Yakovlev Y., Nermuť J., Půža V., Kharchenko V., Mráček Z. (2017) New record of Steinernema arenarium (Artyukhovsky) (Rhabditida: Steinernematidae) from Ukraine and note on its distribution. Acta Parasitologica 62 (2) : 255-264.
DOI: 10.1515/ap-2017-0032
Zemek R., Konopická J., Bohatá A., Nermuť J., Mráček Z., Palevsky E. (2017) Susceptibility of the bulb mite Rhizoglyphus robini (Acari: Acaridae) to entomopathogenic fungi. IOBC meeting of the working group Integrated control of plant-feeding mites, Chania, Greece. 17.
Mráček Z., Půža V., Nermuť J. (2016) The significance of the tail projections in female entomopathogenic nematodes within the family Steinernematidae. Journal of Helminthology 90 : 249-251.
Nermuť J., Půža V., Mekete T., Mráček Z. (2016) Phasmarhabditis bonaquaense n. sp. (Nematoda: Rhabditidae), a new slug-parasitic nematode from the Czech Republic. Zootaxa 4179(3) : 530-546.
DOI: 10.11646/zootaxa.4179.3.8
Nermuť J., Půža V., Mráček Z. (2016) Neoalloionema indicum n. sp. (Nematoda: Alloionematidae), a new alloionematid from India. Nematology 18 : 949-962.
DOI: 10.1163/15685411-00003007
Nermuť J., Půža V., Mráček Z. (2016) Phasmarhabditis apuliae n. sp. (Nematoda: Rhabditidae), a new rhabditid nematode from milacid slugs. Nematology 18 : 1095-1112.
DOI: 10.1163/15685411-00003017
Nermuť J., Půža V., Mráček Z., Lewis E. (2016) Alloionema californicum n. sp. (Nematoda: Alloionematidae): a new alloionematid from USA. Zootaxa 4184(3) : 505-516.
DOI: 10.11646/zootaxa.4184.3.5
Půža V., Faktorová L., Nermuť J., Žurovcová M., Mráček Z. (2016) Recent advances in our understanding of the diversity and co-evolution of entomopathogenic nematode-bacteria complexes. 32nd symposium of European Society of Nematologists, Braga, Portugal, 28th Aug. - 1st Sept. 2016. p. 75.
Půža V., Mráček Z., Nermuť J. (2016) Novelties in Pest Control by Entomopathogenic and Mollusc- Parasitic Nematodes. In: Dr. Harsimran Gill (Ed.), Integrated Pest Management (IPM): Environmentally Sound Pest Management. InTech. 71-102.
DOI: 10.5772/64578
Mráček Z., Půža V., Nermuť J. (2015) The significance of the tail projections in female entomopathogenic nematodes within the family Steinernematidae. Journal of Helminthology, in press DOI: 10.1017/S0022149X14000935
Nermuť J., Půža V., Mráček Z. (2015) Re-description of the slug-parasitic nematode Alloionema appendiculatum Schneider, 1859 (Rhabditida: Alloionematidae). Nematology 17 : 897-910.
DOI: 10.1163/15685411-00002911
Herrero Asensio , Nermuť J., Půža V., Mráček Z. (2015) Novel virus discovery in entomopathogenic nematodes. 15th Meeting of the IOBC-WPRS Working Group “Microbial and Nematode Control of Invertebrate Pests”, Riga, Latvia, 7.-11.6.2015.
Půža V., Chundelová D., Nermuť J., Žurovcová M., Mráček Z. (2015) Intra-individual variability of ITS regions in entomopathogenic nematodes (Steinernematidae: Nematoda): implications for their taxonomy. BioControl 60 : 547-554.
DOI: 10.1007/s10526-015-9664-5
Mráček Z., Půža V., Nermuť J. (2014) Steinernema poinari sp. n. (Nematoda: Steinernematidae) a new entomopathogenic nematode from the Czech Republic. Zootaxa (3760) 3 : 336–350.
DOI: 10.11646/zootaxa.3760.3.2

Více publikací

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Entomologický ústav
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice

NAJÍT PRACOVNÍKA