MSc. Valeriya Zabelina, Ph.D.

Funkce: Bývalý zaměstnanec - Laboratoř aplikované entomologie

Kontaktní údaje

Telefon: 420387775246; 420387775220
E-mail: vzabelina@entu.cas.cz

Popis

První směr výzkumu se týká hormonálního řízení larvální diapauzy u můry Sesamia nonagrioides, jejíž housenky jsou významnými škůdci kukuřice ve Středomoří. Hlavní oblastí zájmu V. Zabeliny je však partenogeneze bource morušového, její mechanismus a vliv na expresi některých recesivních genů. Ve spolupráci s japonskými partnery vyvíjí metodu využití partenogenetických klonů bource pro urychlení selekce transgenních homozygotů. Metoda může mít značný význam pro získání bourců produkujících zcela nové typy hedvábí.

Publikace
Celkem nalezeno: 3 záznamů
Zabelina V., Klymenko V., Tamura T., Doroshenko K., Liang H., Sezutsu H., Sehnal F. (2015) Genome engineering and parthenocloning in the silkworm, Bombyx mori. Journal of Biosciences 40 : 645-655.
DOI: 10.1007/s12038-015-9548-y
Zabelina V., Uchino K., Mochida Y., Yonemura N., Klymenko V., Sezutsu H., Tamura T., Sehnal F. (2015) Construction and long term preservation of clonal transgenic silkworms using a parthenogenetic strain. Journal of Insect Physiology 81 : 28-75.
DOI: 10.1016/j.jinsphys.2015.06.011
Zabelina V., Lysenko N., Klymenko V., Sehnal F. (2011) Silkworm parthenogenesis: Phenotypic intraclonal variability. In: 5th BASCA International Conference „Sericulture for multi products – new prospects for development“ SERIPRODEV, Bucuresti, Printech 2011, ISBN 978-606-521-666-2. Abstracts 49.

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Entomologický ústav
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice

NAJÍT PRACOVNÍKA