Bc. Miroslav Holley

Funkce: Student - Laboratoř entomopatogenních hlístic

Kontaktní údaje

Telefon: +420 38 777 5245

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Entomologický ústav
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice

NAJÍT PRACOVNÍKA