Jan Kollross

Funkce: Student - Laboratoř ekologie vodního hmyzu a reliktních ekosystémů

Kontaktní údaje

E-mail: honza.kollross@seznam.cz

Popis

Téma Bc práce: Morfologická variabilita jepic skupiny Baetis fuscatus

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Entomologický ústav
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice

NAJÍT PRACOVNÍKA