Bc. Eva Dostálková

Funkce: Student - Laboratoř ekologie vodního hmyzu a reliktních ekosystémů

Kontaktní údaje

E-mail: eva.dostalkova@email.cz

Popis

Téma diplomové práce: Vliv heterogenity prostředí na sukcesní vývoj společenstev malých stojatých vod

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Entomologický ústav
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice

NAJÍT PRACOVNÍKA