Mgr. Petra Kokořová

Funkce: Doktorand - Laboratoř entomopatogenních hlístic

Kontaktní údaje

Telefon: 387775259
E-mail: petra.kokorova@post.cz

Popis

Srovnání druhové diversity pancířníků (Acari, Oribatida) v horských ekosystémech pomocí molekulárních markerů.

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Entomologický ústav
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice

NAJÍT PRACOVNÍKA