Datum: 18.05.2018

Složení společenstev plodožravého hmyzu a stupeň napadení plodů v tropických lesích

Nová práce v Journal of Biogeography vedená týmem z Laboratoře tropické ekologie představuje první mezikontinentální srovnání společenstev semenožravého a plodožravého hmyzu v tropických deštných pralesích.

Obrázek. Graf průměrných podílů jedinců hmyzu dochovaného z tropických plodů v jednotlivých třech geografických oblastech (BCI: Panama, KHC: Thajsko, WAN: Papua-Nová Guinea). Podíl ekologických skupin hmyzu (gild) se mezi třemi lokalitami signifikantně liší (p <0,05). Hodnoty nad sloupci ukazují procentní podíly vzorků v rámci každé z lokalit, ve kterých byla daná gilda přítomna.

Plodožravý hmyz je významným faktorem snižujícím fitness hostitelských rostlin. Plody rostlin mohou být napadány jak semenožravým hmyzem, tak i hmyzem živících se výhradně jejich dužnatou částí. V této studii jsme zkoumali pravděpodobnost konvergence společenstev plodožravého i semenožravého hmyzu v tropickém deštném lese na třech lokalitách z různých kontinentů (Barro Colorado Island - Panama, Khao Chong - Thajsko, Wanang - Nová Guinea). Výsledky experimentu jsou založeny na dochování obrovského vzorku hmyzu z nasbíraných plodů (80600 jedinců 1678 druhů hmyzu z 1.1 tuny plodů 1186 druhů hostitelských rostlin). Plody jsme roztřídili do kategorií dle tzv. predačních syndromů, definovaných na základě morfologických znaků plodů souvisejících s příhodností pro vývoj hmyzu (velikost semen a jejich počet v plodu, tloušťka dužiny a slupky). Zjistili jsme, že mezi třemi sledovanými lokalitami jsou velké rozdíly jak v taxonomickém složení společenstev hmyzu, tak i v jejich druhové diverzitě a struktuře potravních ekologických skupin. Nejvyšší druhová diverzita plodožravého hmyzu byla zjištěna v Panamě, a je pravděpodobně výsledkem nízké druhové bohatosti rostlin a současně velké nabídky suchých plodů ve srovnání s dalšími dvěma tropickými lokalitami. Společenstva hmyzu byla naopak jen slabě ovlivněna predačními syndromy jak na lokální, tak na mezikontinentální úrovni. Efekt fylogeneze hostitelských rostlin byl na mezikontinentální úrovni proměnlivý. Na lokalitě s nejmenším množstvím srážek (Panama) pravděpodobnost napadení semen závisela více na jejich dostupnosti než na vlastnostech plodů. Vliv vlastností napadených plodů na vlastní složení společenstev hmyzu bylo ale obtížné identifikovat. Celkově jsme našli překvapivě jen slabou konvergenci společenstev plodožravého hmyzu mezi kontinenty. Naše studie ukazuje, že semenožravý hmyz je nejčastěji spojen s výskytem suchých plodů na relativně suchých místech tropů s nižším podílem dužnatých plodů.

Basset, Y., Dahl, C., Ctvrtecka, R., Gripenberg, S., Lewis, O.T., Segar, S.T., Klimes, P., Barrios, H., Brown, J.W., Bunyavejchewin, S., Butcher, B.A., Cognato, A.I., Davies, S.J., Kaman, O., Knizek, M., Miller, S.E., Morse, G.E., Novotny, V., Pongpattananurak, N., Pramual, P., Quicke, D.L.J., Robbins, R.K., Sakchoowong, W., Schutze, M., Vesterinen, E.J., Wang, W.-z., Wang, Y.-y., Weiblen, G. & Wright, S.J. 2018. A cross-continental comparison of assemblages of seed- and fruit-feeding insects in tropical rainforests: faunal composition and rates of attack. Journal of Biogeography, 2018;00:1–13. https://doi.org/10.1111/jbi.13211

Zpět

 

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Entomologický ústav
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice

NAJÍT PRACOVNÍKA