Datum: 15.02.2018

Časopisy vydávané na BC patří mezi kvalitní mezinárodní tituly, uvedla nezávislá studie

Mezi sedm nejlepších příkladů kvalitního mezinárodního časopisu vybrali autoři nové nezávislé analýzy českých odborných periodik oba dva časopisy, vydávané na Biologickém centru, European Journal of Entomology a Folia Parasitologica. Studie Think-tanku IDEA při Národohospodářském ústavu AV ČR "Místní časopisy ve Scopusu" se zaměřila na provinčnost v českém publikačním prostoru. Z jejích závěrů vyplývá, že nejen v Česku a na Slovensku, ale i v ostatních zemích EU bývalého východního bloku se vydává řádově více místně orientovaných časopisů, než jak je tomu v západních státech.

Jak uvádí studie IDEA, mezinárodně respektovaných časopisů, které publikují původní originální výzkum na hranici světového poznání, vychází pod hlavičkou českých vydavatelů velmi málo. Mezi příklady kvalitních mezinárodních vědeckých titulů jsou uvedeny jak European Journal of Entomology, který vychází na Entomologickém ústavu BC AV ČR ve spolupráci s Českou společností entomologickou (ČSE), tak i Folia Parasitologica, vydávaný Parazitologickým ústavem BC AV ČR.

Entomologický časopis byl založen už v roce 1904 pod názvem Acta Societatis Entomologicae Bohemiae a vychází bez přerušení v různých podobách, kvalitě a pod různými názvy dodnes. V začátcích vycházel jako periodikum lokálního charakteru s převážně českými odbornými články. V padesátých letech 20. století začala časopis redigovat Entomologická laboratoř a později vzniklý Entomologický ústav ČSAV. Postupem času se úroveň periodika zvyšovala a začaly se objevovat i články zahraničních autorů. Dnes v něm rovnoměrně publikují přispěvatelé ze široké palety zemí. Konkrétně z České republiky z 11 %, Polska z 10 %, Japonska a Číny z 9 %, Německa z 8 %, Itálie a Ruska ze 7 %, Francie a Španělska z 6 %, Íránu z 5 % a Indie a USA ze 4 %. "Jde možná o nejvíce různorodou autorskou základnu mezi českými časopisy," uvádí autoři studie IDEA. Celé hodnocení najdete zde.

Vědecký titul Folia Parasitologica byl založen v roce 1966, jeho předchůdce, národní ročenka s názvem Československá parasitologie, byl vydáván už od roku 1954. Z periodika lokálního významu se stal skutečně mezinárodním vědeckým časopisem po pádu komunismu v devadesátých letech. V období let 2013 - 2016, které zmiňovaná studie IDEA sleduje, nejvíce článků pocházelo od autorů z USA s 25 % a až potom z Česka se 17 % a dále z Brazílie s 9 %, Polska s 8 % a Austrálie a Francie se 6 %. Více hodnocení ve studii IDEA zde

 

 

Zpět

 

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Entomologický ústav
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice

NAJÍT PRACOVNÍKA