Datum: 14.07.2017

BC je na druhém místě v čerpání peněz z Horizontu 2020

Akademii věd ČR se daří získávat značné množství finančních prostředků Evropské unie určených na výzkum a vývoj. Z rozpočtu Horizontu 2020, což je nejvýznamnější evropský program pro financování výzkumu a inovací, dosud čerpaly ústavy AV ČR celkem více než 33 milionů Eur. To představuje přibližně pětinu celkového finančního objemu určeného pro Českou republiku. Mezi nejúspěšnější akademické instituce se řadí i Biologické centrum.

Biologické centrum stojí v čele žebříčku šesti úspěšných ústavů Akademie věd, které hostí nejprestižnější evropské granty ERC. Může se pochlubit celkem dvěma těmito respektovanými projekty: Vojtěch Novotný studuje v rámci ERC Advanced vztahy v lesních ekosystémech na šesti kontinentech a David Doležel získal ERC grant na výzkum hmyzích biorytmů.

V dosavadním průběhu programu Horizont 2020 má ze všech institucí AV ČR celkem nejvíce (13) evropských grantů Fyzikální ústav AV ČR. Biologické centrum se 7 projekty se dělí o druhé až čtvrté místo v úspěšnosti s Ústavem fyzikální chemie J. Heyerovského AV ČR a Ústavem výzkumu globální změny AV ČR.

Přehled všech grantů Biologického centra v programu H2020 je k dispozici zde.

Statistika účasti ústavů AV ČR v dosavadním průběhu programu H2020 byla zpracována k 31. květnu 2017 a byla zveřejněna v červnovém Zpravodaji H2020. Podrobné údaje jsou k dispozici v tabulce níže. 

Zdroj: Zpravodaj H2020

 
Zpět

 

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Entomologický ústav
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice

NAJÍT PRACOVNÍKA