Datum: 11.07.2017

Síla mezidruhových vztahů závisí na teplotě a diverzitě predátorů

Tok energie v ekosystému je určován potravními a nepotravními vztahy; mezi ty druhé patří například vzájemné ovlivňování predátorů. Síla těchto vztahů určuje stabilitu a složení potravních sítí.

Fig. Potravní (červené šipky) a nepotravní (modré čárkované šipky) vztahy v modelovém společenstvu bezobratlých predátorů na příkladu larev dvou druhů vážek a koretry, které se živí perloočkami. Publikace A. Sentise a kol. měřila sílu těchto interakcí a jejich závislost na teplotě a množství perlooček.

Tok energie v ekosystému je určován potravními a nepotravními vztahy; mezi ty druhé patří například vzájemné ovlivňování predátorů. Síla těchto vztahů určuje stabilitu a složení potravních sítí, ale její závislost na podmínkách prostředí dosud není plně objasněna. Díky tomu dosud plně nerozumíme souvislostem mezi faktory prostředí  a sílou mezidruhových vztahů. Nová studie vědců z Entomologického ústavu Biologického centra AV ČR, v.v.i., a Jihočeské university v Českých Budějovicích objasňuje vliv teploty a diverzity predátorů na sílu potravních a nepotravních vztahů v modelovém společenstvu dravého vodního hmyzu a jejich kořisti. Pomoci kombinace laboratorních pokusů a numerických simulací ukazují, že síla obou typů interakcí se předvídatelně mění s teplotou a hustotou kořisti, ale zároveň není možné předvídat sílu mezidruhových interakcí pouze na základě potravních vztahů. Studie publikovaná v červencovém čísle prestižního časopisu Global Change Biology otevírá nové možnosti měření relativního významu potravních a nepotravních vztahů pro sílu mezidruhových interakcí a zlepšuje poznání souvislostí mezi faktory prostředí, mezidruhovými interakcemi a dynamikou ekologických společenstev.

A. Sentis, C. Gémard, B. Jaugeon, D. S. Boukal (2017) Predator diversity and environmental change modify the strengths of trophic and non-trophic interactions. Global Change Biology 23: 2629-2640. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/gcb.13560/full

Zpět

 

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Entomologický ústav
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice

NAJÍT PRACOVNÍKA