HP-gallery

 
Tuberolachnus salignus Tuberolachnus salignus

Tuberolachnus salignus

lýkožrout smrkový (Ips typographus) Ips typographus

lýkožrout smrkový (Ips typographus)

střevlíček (Poecilus) Poecilus

střevlíček (Poecilus)

kousavec korový (Rhagium inquisitor) Rhagium inquisitor

kousavec korový (Rhagium...

včela medonosná (Apis mellifera) Apis mellifera

včela medonosná (Apis mellifera)

ruděnka (Sphecodes) Sphecodes

ruděnka (Sphecodes)

střechatka (Sialis) Sialis

střechatka (Sialis)

zobonoska ovocná (Rhynchites bacchus) Rhynchites bacchus

zobonoska ovocná (Rhynchites...

tesařík rudý (Pyrrhidium sanguineum) Pyrrhidium sanguineum

tesařík rudý (Pyrrhidium...

roupec (Pogonosoma maroccanum) Pogonosoma maroccanum

roupec (Pogonosoma maroccanum)

červenáček ohnivý (Pyrochroa coccinea) Pyrochroa coccinea

červenáček ohnivý (Pyrochroa...

chrostík Phrygaena grandis Phrygaena grandis

chrostík Phrygaena grandis

kovolesklec kostřavový (Plusia festucae) Plusia festucae

kovolesklec kostřavový (Plusia...

kuklice Cylindromyia pusilla Cylindromyia pusilla

kuklice Cylindromyia pusilla

batolec červený (Apatura ilia) Apatura ilia

batolec červený (Apatura ilia)

kohoutek černohlavý (Oulema melanopus) Oulema melanopus

kohoutek černohlavý (Oulema...

skákavka pruhovaná (Salticus scenicus) Salticus scenicus

skákavka pruhovaná (Salticus...

tesařík úzkoštítý (Agapanthia villosoviridescens) Agapanthia villosoviridescens

tesařík úzkoštítý (Agapanthia...

pošvatka rodu Taeniopteryx Taeniopteryx

pošvatka rodu Taeniopteryx

tesařík Xylotrechus antilope Xylotrechus antilope

tesařík Xylotrechus antilope

zdobenec skvrnitý (Trichius fasciatus) Trichius fasciatus

zdobenec skvrnitý (Trichius...

vážka černořitná (Orthetrum cancellatum) Orthetrum cancellatum

vážka černořitná (Orthetrum...

kozlíček dvojtečný (Oberea oculata) Oberea oculata

kozlíček dvojtečný (Oberea oculata)

hřbetozubec dvoubarvý (Leucodonta bicoloria) Leucodonta bicoloria

hřbetozubec dvoubarvý...

klikoroh borový (Hylobius abietis) Hylobius abietis

klikoroh borový (Hylobius abietis)

Hispella testacea Hispella testacea

Hispella testacea

dlouhososka Hemipenthes velutina Hemipenthes velutina

dlouhososka Hemipenthes velutina

svižník polní (Cicindela campestris) Cicindela campestris

svižník polní (Cicindela...

housenka hranostajníka vrbového (Cerura vinula) Cerura vinula

housenka hranostajníka vrbového...

zobonoska lísková (Apoderus coryli) Apoderus coryli

zobonoska lísková (Apoderus coryli)

krasec čtyřtečný (Anthaxia quadripunctata) Anthaxia quadripunctata

krasec čtyřtečný (Anthaxia...

střevlíček šestitečný (Agonum sexpunctatum) Agonum sexpunctatum

střevlíček šestitečný (Agonum...

krytohlav (Cryptocephalus) Cryptocephalus

krytohlav (Cryptocephalus)

kovolesklec šedivkový (Diachrysia chrysitis) Diachrysia chrysitis

kovolesklec šedivkový...

šídlatka velká (Chalcolestes viridis) Chalcolestes viridis

šídlatka velká (Chalcolestes...

slunéčko východní (Harmonia axyridis) Harmonia axyridis

slunéčko východní (Harmonia...

slunéčko východní (Harmonia axyridis) Harmonia axyridis

slunéčko východní (Harmonia...

znakoplavka obecná (Notonecta glauca) Notonecta glauca

znakoplavka obecná (Notonecta...

larva jepice rodu Ecdyonurus larva jepice rodu Ecdyonurus

larva jepice rodu Ecdyonurus

svinule šestipásá (Glomeris hexasticha) Glomeris hexasticha

svinule šestipásá (Glomeris...

kněžice Graphosoma semipunctatum Graphosoma semipunctatum

kněžice Graphosoma semipunctatum

pestřenka rodu Helophilus Helophilus

pestřenka rodu Helophilus

krasec šestitečný (Chrysobothris affinis) Chrysobothris affinis

krasec šestitečný (Chrysobothris...

štítonoš zelený (Cassida viridis) Cassida viridis

štítonoš zelený (Cassida viridis)

zdobnatka ořechová (Callaphis juglandis) Callaphis juglandis

zdobnatka ořechová (Callaphis...

hrotnokřídlec salátový (Triodia sylvina) Triodia sylvina

hrotnokřídlec salátový (Triodia...

obaleč zdobený (Olethreutes arcuellus) Olethreutes arcuellus

obaleč zdobený (Olethreutes...

slunéčko dvaadvacetitečné (Psyllobora vigintiduopunctata) Psyllobora vigintiduopunctata

slunéčko dvaadvacetitečné...

bradavičník dvojskvrnný (Malachius bipustulatus) Malachius bipustulatus

bradavičník dvojskvrnný...

soumračník jitrocelový (Carterocephalus palaemon) Carterocephalus palaemon

soumračník jitrocelový...

slunéčko desetitečné (Adalia decempunctata) Adalia decempunctata

slunéčko desetitečné (Adalia...

Camponotus Camponotus

Camponotus

Skákavka dvoubarevná (Carrhotus xanthogramma) Carrhotus xanthogramma

Skákavka dvoubarevná (Carrhotus...

krasec lipový (Ovalisia rutilans) krasec lipový (Ovalisia rutilans)

krasec lipový (Ovalisia rutilans)

pestrokrovečník včelový (Trichodes apiarium) Trichodes apiarium

pestrokrovečník včelový...

pestrokrovečník mravenčí (Thanasimus formicarius) Thanasimus formicarius

pestrokrovečník mravenčí...

tmavoskvrnáč zhoubný (Erannis defoliaria) Erannis defoliaria

tmavoskvrnáč zhoubný (Erannis...

zelenopláštník březový (Geometra papilionaria) Geometra papilionaria

zelenopláštník březový (Geometra...

travařík travní (Agriphila tristella) Agriphila tristella

travařík travní (Agriphila...

nosatec dubový (Curculio glandium) Curculio glandium

nosatec dubový (Curculio glandium)

diviznáček krtičníkový (Cionus scrophulariae) Cionus scrophulariae

diviznáček krtičníkový (Cionus...

ruměnice pospolná (Pyrrhocoris apterus) Pyrrhocoris apterus

ruměnice pospolná (Pyrrhocoris...

listohlod rodu Phyllobius Phyllobius

listohlod rodu Phyllobius

bělopásek jednořadý (Limenitis reducta) Limenitis reducta

bělopásek jednořadý (Limenitis...

drvodělka Xylocopa Xylocopa

drvodělka Xylocopa

housenka šípověnky olšové (Acronicta alni) Acronicta alni

housenka šípověnky olšové...

žlabatka dubová (Cynips quercusfolii) Cynips quercusfolii

žlabatka dubová (Cynips...

samotářská včela rodu Anthophora  samotářská včela rodu Anthophora

samotářská včela rodu Anthophora

ploskočelka (Halictus) Halictus

ploskočelka (Halictus)

chrostíkovník blatouchový (Micropterix calthella) Micropterix calthella

chrostíkovník blatouchový...

housenice pilatky Periclista lineolata Periclista lineolata

housenice pilatky Periclista...

martináč Samia cynthia ricini Samia cynthia ricini

martináč Samia cynthia ricini

šídlatka hnědá (Sympecma fusca) Sympecma fusca

šídlatka hnědá (Sympecma fusca)

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Entomologický ústav
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice

NAJÍT PRACOVNÍKA